18/09/2020

Locatie:
KHMW, Hodshon Huis,
Spaarne 17, Haarlem


Aanvang 16.15 uur, ontvangst met koffie en thee vanaf 15.45 uur.

Programma – concept

  • Opening door Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius, ondervoorzitter van de KHMW.
  • Laudatio door jurylid.
  • Uitreiking van de prijs door een bestuurslid van de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.
  • Presentatie door de prijswinnaar.
  • Afsluiting rond 17.15 uur, waarna receptie.

Aanmelden

Twee-jaarlijks stelt de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel een prijs van € 12.500,- ter beschikking als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

De DIRK JACOB VEEGENS PRIJS op het gebied van de ECONOMISCHE, POLITIEKE en/of SOCIALE GESCHIEDENIS van NEDERLAND. LEES MEER