11/02/2021

Online uitreiking van acht Jan Brouwer Scriptieprijzen en twee J.C. Baak Prijzen. Met presentaties door de prijswinnaars. Livestream 16.00-17.30 uur, publiekelijk te volgen voor een ieder die geïnteresseerd is. 

Naar de livestream  

Klik op de button Naar de livestream voor het gedetailleerde programma.

Jan Brouwer Scriptieprijzen

De KHMW keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, jaarlijks acht scriptieprijzen van elk 2.000 euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

  1. Filosofie
  2. Religiewetenschappen en theologie
  3. Taal- en literatuurwetenschappen
  4. Geschiedenis
  5. Rechtswetenschappen
  6. Economische wetenschappen
  7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  8. Gedragswetenschappen.
J.C. Baak Prijs

Vanuit het J.C. Baak Fonds wordt door de KHMW 2-jaarlijks een afstudeerprijs van 2.000 Euro beschikbaar gesteld voor een masterscriptie in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen, sociologie. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren. In 2021 is exceptioneel ook een tweede prijs toegekend.