11/02/2021

Locatie:
KHMW, Hodshon Huis,
Spaarne 17, Haarlem


Online uitreiking van acht Jan Brouwer Scriptieprijzen en de J.C. Baak Prijs. Met presentaties door de prijswinnaars. Livestream publiekelijk te volgen voor een ieder die geïnteresseerd is. Naar de livestream  

Het programma met de namen van de prijswinnaars wordt in januari op deze website gepubliceerd.

Jan Brouwer Scriptieprijzen

De KHMW keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, jaarlijks acht scriptieprijzen van elk 2.000 euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

  1. Filosofie
  2. Religiewetenschappen en theologie
  3. Taal- en literatuurwetenschappen
  4. Geschiedenis
  5. Rechtswetenschappen
  6. Economische wetenschappen
  7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  8. Gedragswetenschappen.
J.C. Baak Prijs

Vanuit het J.C. Baak Fonds wordt door de KHMW 2-jaarlijks een afstudeerprijs van 2.000 Euro beschikbaar gesteld voor een masterscriptie in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen, sociologie. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.