De livestream start op 11 februari om circa 15.45 uur, aanvang programma 16.00 uur.

 

Programma (aanvang 16.00 uur)

Welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.

Inleiding over het Jan Brouwer Fonds en de naamgever van de prijzen
door Prof. dr. A.A. (Adriaan) Voors, directeur KHMW en kleinzoon van Ir. L.E.J. Brouwer.

JAN BROUWER SCRIPTIEPRIJZEN

Prijs Gedragswetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. M.Ph. (Marise) Born, hoogleraar personeelspsychologie Erasmus Universiteit Rotterdam, bijzonder hoogleraar arbeids- en personeelspsychologie Vrije Universiteit.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Rüya Akdağ, Universiteit Leiden, van haar scriptie ‘Emotion processing in social anxiety: an impairment in emotion recognition or self-evaluation?’.

Prijs Taal- en literatuurwetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. J.W.H. (Jan) Konst, hoogleraar Nederlandse letterkunde Freie Universität Berlin.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Niels Mulder, Radboud Universiteit Nijmegen, van zijn scriptie ‘Literair ramptoerisme en redactionele bekentenissen. Over metafictie en balkanisme in De Spelers (2009) van Manon Uphoff en Darko's lessen (2017) van Michelle van Dijk’.

Prijs Maatschappijwetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. C.J.I.M. (Kène) Henkens, themaleider Werk en Pensioen NIDI, hoogleraar veroudering, pensionering en levensloop UMC Groningen, bijzonder hoogleraar pensioensociologie Universiteit van Amsterdam.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Mila Bammens, Universiteit Utrecht, van haar scriptie ‘The reasoning of the /pol/itically incorrect: Negative attitudes towards immigrants expressed on the online platform of 4chan’.

Prijs Economische wetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard, hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid Universiteit Leiden.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Jeroen van der Vaart, Rijksuniversiteit Groningen, van zijn scriptie ‘Health inequalities and the progressivity of retirement programs’.

Prijs Filosofie

Laudatio door jurylid Prof. dr. J.W. (James) McAllister, hoogleraar wetenschapsfilosofie Universiteit Leiden.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Ruth Kleczewski, Rijksuniversiteit Groningen, van haar scriptie ‘Tolerant or Racist? Using Epistemology of Ignorance to make sense of Dutch Racism’.

Prijs Rechtswetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, oud-secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW, oud-hoogleraar encyclopedie en wijsbegeerte van het recht Vrije Universiteit.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Bas van Zanten, Universiteit Utrecht, van zijn scriptie ‘Fiducia in de financieringspraktijk. Covered bonds getoetst aan artikel 3:84 lid 3 BW’.

Prijs Religiewetenschappen en theologie

Laudatio door jurylid Prof. dr. H.L. (Herman) Beck, hoogleraar godsdienstwetenschap i.h.b. van de Islam Tilburg University.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Jip Lensink, Universiteit Utrecht, van haar scriptie ‘Traditional Tunes Transformed: Resonances and Dissonances between Theology and Lived Religion in the Protestant Church on the Central Moluccas’.

Prijs Geschiedenis

Laudatio door jurylid Prof. dr. I.B. (Inger) Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis Vrije Universiteit.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Teddy Delwiche, Rijksuniversiteit Groningen, van zijn scriptie ‘Masters of the Manuscript, Makers of Knowledge: Colonial New England Students and their Shorthand Notes’.

J.C. BAAK PRIJZEN

Inleiding over het J.C. Baak Fonds en de naamgever van de prijzen
door Prof. dr. L.F.M. (Leonard) Besselink, lid KHMW en penningmeester/secretaris van de vml. J.C. Baak Stichting.

J.C. Baak Prijs 1e prijs

Laudatio door jurylid Prof. dr. A.E. (Aafke) Komter, gastonderzoeker sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, emeritus-hoogleraar comparative studies of social solidarity University College Utrecht.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Eline van Slijpe, Universiteit Leiden, van haar scriptie ‘Coercion Theory and Intergenerational Justice. An Inquiry into the implications of coercion as the ground of justice for the intergenerational realm’.

J.C. Baak Prijs 2e prijs

Laudatio door jurylid Prof. dr. N.J. (Nico) Schrijver, staatsraad Raad van State (afdeling wetgeving), rechter ad hoc in VN-Tribunaal Recht van de Zee, emeritus-hoogleraar volkenrecht Universiteit Leiden.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Talha Günay, Universiteit Maastricht, van zijn scriptie ‘Borders of (Ir)Responsibility - A Comprehensive Study on the International Responsibility of the EU in the Context of FRONTX's Joint Operations’.

Afsluiting rond 17.30 uur.