18/04/2018

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Stichting Beroepseer – KHMW

Waarheidsvinding als ambacht – De feitenvrije wereld en het alternatief van beroepseer.

Deze middagbijeenkomst is op 18 april en duurt van 13:00 tot 17:00 (inloop 12:30). Meer weten:

Preview lezingen

Programma

Er is een maximumaantal van 125 kaarten beschikbaar. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar secretaris@khmw.nl. Vermeldt in uw e-mail de volgende gegevens: voornaam, achternaam en de organisatie waar u voor werkt.

‘Wetenschap is ook maar een mening’. Het onderscheid tussen feiten en meningen lijkt steeds vager te worden in het publieke debat, de politieke arena en de media. Deskundigheid op basis van (wetenschappelijke) kennis neemt af aan betekenis doordat zij in toenemende mate als mening wordt bestempeld. Deze actuele ontwikkeling is het thema van het middagsymposium ‘Waarheidsvinding als ambacht – De feitenvrije wereld en het alternatief van beroepseer’ dat door Stichting Beroepseer en de KHMW wordt georganiseerd op 18 april.

Tijdens het symposium zullen de  achtergronden en gevolgen van deze tendens worden geduid door experts die actief werken aan waarheidsvinding. Daarnaast wordt er gezocht naar een mogelijk antwoord: het alternatief van beroepseer. Het programma bestaat uit drie blokken. Het thema wordt ingeleid door Gabriël van den Brink. Hij was hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde in Tilburg en doceert nu over lijnen van filosofische bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Louise Gunning-Schepers en Thijs Jansen treden op als moderator op 18 april. Louise Gunning-Schepers is voorzitter van de KHMW, universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam, kroonlid van de SER en president-commissaris van de Schiphol Group. Thijs Jansen is directeur van de Stichting Beroepseer en als senior onderzoeker verbonden aan het Tilburg Institute of Governance van Tilburg University.

Blok 1: Professionals en waarheidsvinding
Frits van Exter gaat in op de belangrijke rol van de journalistiek in deze tijd en hoe zij die rol beter kan vervullen. Hoe kan de journalistiek vertrouwen herwinnen nu de waarheid er minder toe lijkt te doen?  Frits van Exter is voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media. Hij is tevens bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daarvoor was hij o.a. hoofdredacteur van Trouw en Vrij Nederland.
Peter van Koppen spreekt op 18 april over waarheidsvinding binnen de rechtspraak. Sinds 2003 is Peter van Koppen hoogleraar Rechtspsychologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceert veelvuldig over gerechtelijke dwalingen en bewijslast binnen het strafrecht. Hij is in een groot aantal zaken als getuige-deskundige opgetreden en adviseerde de politie in verschillende moordzaken.

Blok 2: Digitale media en waarheidsvinding
Jelle van Buuren is als universitair docent verbonden aan het Instituut Security and Global Affairs. Hij treedt regelmatig in de media op als terrorisme-expert. Van Buuren behandelt tijdens zijn voordracht de vraag hoe wij in het licht van contraterrorisme moeten omgaan met internet, desinformatie, nepnieuws en gestook van buitenlandse inlichtingendiensten.
Marc Tuters is Assistant Professor at the University of Amsterdam. He teaches New Media and Digital Culture with a focus on media theory. As a researcher affiliated with the Digital Methods Initiative (DMI) and as the director of the Open Intelligence Lab (OILab) his current research focuses on how online subcultures constitute themselves as political movements.

Blok 3: Wetenschap en waarheidsvinding
Tim de Zeeuw is hoogleraar Theoretische Sterrenkunde bij de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de vorming, structuur en dynamica van sterrenstelsels, waaronder onze eigen, de Melkweg. Tijdens zijn presentatie vertelt De Zeeuw hoe sterrenkundigen “de waarheid” proberen te zoeken in de enorme hoeveelheden data die zij tot hun beschikking hebben. Hoe verkrijgen sterrenkundigen data en hoe interpreteren zij die?
Leendert Louwe Kooijmans is emeritus-hoogleraar Prehistorische Archeologie bij de Universiteit Leiden. Hij is de auteur van het boek Onze vroegste voorouders dat in 2017 verscheen. Louwe Kooijmans zal tijdens zijn voordracht ingaan op de vraag hoe archeologen uit ongelijksoortige dan wel overvloedige maar tegenstrijdige data komen tot plausibele verklaringen. De archeologie bevindt zich tussen de waarheden van waarnemingen en metingen van de materiële overblijfselen enerzijds en de wil om de toenmalige maatschappij te doorgronden anderzijds.

Locatie:  
Het symposium vindt plaats bij de KHMW in het bijzondere rijksmonument ‘het Hodshon Huis’: Spaarne 17, 2011 CD Haarlem. Dit stijlvolle pand werd gebouwd in 1794 en is bezocht door grootheden als Albert Einstein en Marie Curie-Skłodowska.
Met de auto kunt u parkeren in parkeergarages ‘De Appelaar’ (t.o. het Hodshon Huis), ‘De Kamp’ of ‘Station’. Volg hiervoor de borden in de stad. Vanaf NS-station Haarlem is het ca 12 minuten lopen naar het Hodshon Huis.

 

Website Stichting Beroepseer