27/11/2023

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Uitreiking van de JONG TALENT PRIJZEN en de Scriptieprijzen Responsible Internet

Een feestelijke dag vol prijsuitreikingen in het Hodshon huis! In drie sessies worden maar liefst 20 scriptieprijzen uitgereikt aan masterstudenten en 67 aanmoedigingsprijzen aan eerstejaarsstudenten.

Meer informatie een aanmelden: evl.secretariaat@khmw.nl

De bijeenkomst is te volgen via een livestream voor iedeen die niet naar Haarlem kan komen: Livestream  

Programma

SESSIE 1
10.30-11.00 uur Ontvangst
11.00-12.00 uur Sessie 1
12.00-12.30 uur Lunch

SESSIE 2
13.00-13.30 uur Ontvangst
13.30-14.30 uur Sessie 2
14.30-15.00 uur Thee

SESSIE 3
15.30-16.00 uur Ontvangst
16.00-17.00 uur Sessie 3
17.00-17.30 uur Borrel

 

PRIJSUITREIKINGEN SESSIE 1

Afstudeerprijzen voor Life Sciences (1e prijs 3.000 euro, 2e prijs 2.000 euro, 3e prijs 1.000 euro)
Prijswinnaar Sofie van Dorst MSc, Universiteit Utrecht (1e prijs), voor haar scriptie ‘A closer look at the surface; Structural biology of prokaryotic cell surface molecules’
Prijswinnaar Ir. Tessa Loman, Technische Universiteit Eindhoven (2e prijs), voor haar scriptie ‘Rh-catalyzed Cyclopropanations and NH-Insertions using Amphiphilic Polymeric Nanoparticles in Complex Media’
Prijswinnaar Sophie Vromans MSc, Wageningen University & Research (3e prijs), voor haar scriptie ‘RAIChU: Reaction Analysis through Imaging of Chemical Units’

UITGELICHT Sofie ging voor haar masteronderzoek naar Oxford en is nu PhD in Bazel. Ze doet, eenvoudig gezegd, fundamenteel onderzoek naar hoe het leven in elkaar zit, door te kijken naar moleculen en componenten binnen in een cel. Sofie: “We proberen om aan de hand van het begrijpen van hoe de kleinste deeltjes werken een beeld op te bouwen van hoe leven op een groter niveau werkt. En als je dan weet hoe dat werkt bij soorten die sterk lijken op de oudste soorten, kan je proberen te begrijpen hoe leven geëvolueerd is.” De cellen en moleculen die Sofie onderzoekt zijn met een normale microscoop (die met licht werkt) niet te zien, daarom gebruikt ze een elektronenmicroscoop. “Ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad om in een lopend project terecht te komen met methodes die tot voor kort technisch niet mogelijk waren, waardoor ik veel verschillende nieuwe dingen heb kunnen onderzoeken.” De organismen waar Sofie naar gekeken heeft zijn niet standaard. Sommige leven in de diepzee, sommige kunnen straling overleven of zijn gevonden nadat ze in de ruimte zijn geweest. Sofie kon ook profiteren van een andere belangrijke technische ontwikkeling, die van de ontwikkeling van software voor de analyse van dit soort data, waar heel grote stappen in zijn gezet. In Bazel gebruikt Sofie dezelfde technieken en onderzoekt ze nog steeds hoe organismen zich aanpassen aan hun omgeving. Alleen richt ze zich nu op totaal andere organismen, namelijk fotosynthetiserende organismen die net als planten van licht gebruik maken om energie te produceren.

Aanmoedigingsprijzen Farmacie en (bio) farmaceutische wetenschappen (4 prijzen van elk 500 euro)
Femke Boxman Universiteit Leiden, Lars Doornbos Rijksuniversiteit Groningen, Bram Schouten Universiteit Utrecht, Nora Schreuders Vrije Universiteit Amsterdam

UITGELICHT Femke Boxman krijgt van haar opleiding, Biofarmaceutische wetenschappen in Leiden, het predicaat ‘excellente student’. Haar eindcijfer is het hoogste gemiddelde dat in de afgelopen jaren door een BFW-eerstejaars is behaald. Dat levert haar een aanmoedigingsprijs Farmacie op; een grote verrassing omdat Femke niet wist van de voordracht. Hoge cijfers zijn niet per se haar doel: “Ik wil graag alles echt begrijpen. En ik ben altijd al goed geweest in het leren voor toetsen. Ik ga naar alle colleges, naar de werkcolleges en als ik tentamen heb werk ik bij wat ik gemist heb.” Daarbij komt dat Femke haar studie heel leuk vindt. Biofarmaceutische wetenschappen is een combinatie van biologie en scheikunde en leidt op tot geneesmiddelenonderzoeker. Femke: “Ik wilde eigenlijk eerst naar de academische Pabo, maar ik vond biologie en scheikunde allebei heel leuke vakken, dus daar ben ik toen toch op uitgekomen.” Denk niet dat Femke alleen maar studeert, ze heeft ook nog drie keer per week tijd voor haar hobby, synchroonzwemmen. De 500 euro gaat naar de spaarrekening, voor een vakantie.

Afstudeerprijs Health Care Innovation for underserved communities (3.000 euro)
Prijswinnaar Gabrielle Cepella MSc, Vrije Universiteit Amsterdam, voor haar scriptie ‘Working on the development and implementation of two early warning systems for dengue fever using a dengue model based on climate indices in Venezuela and Ecuador’

Afstudeerprijs Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (5.000 euro)
Prijswinnaar Thomas Michalica MSc, Technische Universiteit Delft, voor zijn scriptie ‘Two-photon polymerization-based 3D-multi-electrode arrays for electrical monitoring of neuronal cells’

Aanmoedigingsprijzen Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (3 prijzen van elk 500 euro)
Rens Galesloot Technische Universiteit Delft, Yme Koppelman Universiteit Twente, Vera Verschuren Technische Universiteit Eindhoven

Aanmoedigingsprijzen Civiele en Maritieme techniek (3 prijzen van elk 500 euro)
Arthur Ooms Technische Universiteit Delft, Matilde Patrignani Universiteit Twente, Willem Theunisse Technische Universiteit Delft

Aanmoedigingsprijzen Lucht- en Ruimtevaarttechniek (2 prijzen van elk 500 euro)
Andres Garaiman Technische Universiteit Delft, Dávid Székedi Technische Universiteit Delft

UITGELICHT Andres Garaiman is one of two students from Aerospace Engineering in Delft who have won an Incentive Award. Andres comes from Romania and found everything that had to do with space interesting: astronauts, planets… But he only discovered this study in high school, also because he loved mathematics and physics. Andres: “I was fascinated by NASA and everything they do, and when I got to know more about it I really liked it.” He chose Delft because he wanted to go abroad and because this study has a very good reputation. He likes living in the Netherlands; but the persistent rainfall…. At first, Andres found it difficult to get used to that, also because everyone here cycles and therefore gets wet quite often. But otherwise he’s established very well, he plays tennis, goes out with friends and visits other cities. He has not yet been to Haarlem, which is why he is also looking forward to the award ceremony.

Afstudeerprijs Chemie en Procestechnologie (3.000 euro)
Prijswinnaar Frank de Kleijne MSc, Radboud Universiteit, voor zijn scriptie ‘New methods for detecting and characterization of glycosyl cations’

Aanmoedigingsprijzen Scheikunde (6 prijzen van elk 500 euro)
Serge van den Broek Radboud Universiteit, Luke Jansen Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft, David Rijneveld Universiteit Utrecht, Tiberiu Sprincean Rijksuniversiteit Groningen, Sofie van Wezel Technische Universiteit Delft/Universiteit Leiden, Sarah van Wijk Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam

Aanmoedigingsprijzen Biomedische technologie (3 prijzen van elk 500 euro)
Jinte de Bree Universiteit Twente, Tijn Laagland Technische Universiteit Eindhoven, Jana Radaković Rijksuniversiteit Groningen 

Aanmoedigingsprijzen Chemische Technologie (3 prijzen van elk 500 euro)
Tymoteusz Biedroń Technische Universiteit Eindhoven, Lucie Gerstner Universiteit Twente, Nicolas Iordanou Rijksuniversiteit Groningen

UITGELICHT Tymoteusz Biedroń from Poland is surprised and honored with his Incentive Award, he did not know that they were also available for foreign students in the Netherlands. He is from Krakow, so it was quite a transition, to Eindhoven. His parents and teachers encouraged him to go abroad. In high school he liked chemistry best, but he also liked math and physics. It became Chemistry and Chemical Engineering at TUE, this study combines all that. Tymoteusz works hard and does his utmost. And that is paying off, as evidenced by his results. Yet he also has time for other things: “I am a better cook now, I used to dance ballroom at home, but here I take dance lessons in hiphop and salsa. And I like watching sports.” So far he seems to like Chemical Technology more than Chemistry, so who knows, maybe that will be his preference for a Master’s degree in the future. And those 500 euros? “It will go towards something for my studies, maybe a graphic calculator, which is quite expensive.”

 

 

PRIJSUITREIKINGEN SESSIE 2

Afstudeerprijzen Informatica en Informatiekunde (1e prijs 3.000 euro, twee 2e prijzen van elk 1.000 euro)
Prijswinnaar Piyush Bagad MSc, Universiteit van Amsterdam (1e prijs), voor zijn scriptie ‘It’s About Time: Time Awareness in Video Foundation Models’
Prijswinnaar Floris Jansen MSc, Universiteit Utrecht (2e prijs), voor zijn scriptie ‘Mental models of Shadow IT’
Prijswinnaar Ir. Maxim Snoep, Technische Universiteit Eindhoven (2e prijs), voor zijn scriptie ‘Polycube Construction via Iterative Loop Selection’

Aanmoedigingsprijzen Informatica en Technische informatica (9 prijzen van elk 500 euro)
Aron Hardeman Rijksuniversiteit Groningen, Fleur Leenders Universiteit Utrecht, Rogier Lemaire Universiteit Leiden, Eduard-Alex Mihai Technische Universiteit Delft, Matthijs Muis Radboud Universiteit, Mike Nieuweboer Universiteit van Amsterdam, Vesela Petkova Technische Universiteit Eindhoven, Dan Ploesteanu Universiteit Twente, Leonardo Tomei Vrije Universiteit Amsterdam

Afstudeerprijs Data Science (3.000 euro)
Prijswinnaar Ir. Igor Smit, Technische Universiteit Eindhoven, voor zijn scriptie ‘Learning to Be Efficient and Fair for Collaborative Order Picking’

UITGELICHT Igor Smit is de eerste winnaar van de nieuwe Afstudeerprijs Data Science. Heel goed, dat de KHMW deze prijs heeft ingesteld vindt hij, gezien de plek die Artificial Intelligence, machine learning en data science nu al innemen in de maatschappij: “Data science onderscheidt zich van de wiskunde of de informatica, het zit in een middenveld waardoor het aansluit bij heel veel vakgebieden, bijvoorbeeld bij geneeskunde, Operations Management of spraak- en tekstherkenning. Het gaat de komende jaren een heel grote rol spelen.” De jury was zeer lovend over de scriptie van Igor, waarin hij theoretische en praktische elementen uit de dubbele master die hij volgde aan de TU Eindhoven combineerde. De basis van zijn onderzoek is een logistiek proces in een magazijn dat Igor heeft geprobeerd te optimaliseren met behulp van fundamentele kennis op het gebied van data science. “In een magazijn werken mensen en automatische voertuigen (AMR’s) samen, ze bewegen semi-onafhankelijk van elkaar door dat magazijn. Om dat te laten werken heb je methoden nodig om de mensen op het juiste moment naar de juiste plek te sturen.” Hij heeft daarbij niet alleen naar efficiëntie gekeken, maar ook naar een eerlijke werkverdeling: bijvoorbeeld afwisseling van het tillen van zware voorwerpen. Voor zijn afstudeeropdracht werkte Igor samen met een bedrijf in de logistieke automatisering. Zij bereiden een proef voor op basis van de door hem ontwikkelde methode. Igor: “Vaak komen scripties ergens op een plank terecht en gebeurt er niets meer mee. Maar soms komt er nog echt praktische implementatie en waarde uit.” Of een prijs van de KHMW.

Afstudeerprijs Wiskunde (5.000 euro)
Prijswinnaar Victor de Vries MSc, Universiteit Utrecht, voor zijn scriptie ‘Extensions of group varieties and l-adic cohomology’

Aanmoedigingsprijzen Wiskunde en Technische wiskunde (9 prijzen van elk 500 euro)
Sibrand Op de Beek Universiteit Leiden, Carmen Berghuis Universiteit van Amsterdam, Jelle Bloemendaal Universiteit Utrecht, Stian Busscher Universiteit Twente, Vera van der Eng Technische Universiteit Delft, Emma Ex Radboud Universiteit, Else van Horne Vrije Universiteit Amsterdam, Juš Kocutar Rijksuniversiteit Groningen, Simon Petyniak Technische Universiteit Eindhoven

UITGELICHT Vera van der Eng studeert wiskunde aan de TU Delft en is heel blij met de aanmoedigingsprijs én haar hoge cijfergemiddelde, omdat dat een grotere kans biedt om straks naar het buitenland te kunnen: “Ik wil heel graag naar Canada omdat ze daar veel wiskundevakken hebben die hier in Delft niet gegeven worden.” Vera koos voor wiskunde omdat ze dat altijd al een heel leuk vak vond. Toen ze rond ging kijken voor een universitaire studie vond ze dat overal te weinig wiskunde in zat, dus de keus voor een studie wiskunde sprak al snel voor zich. Klaarblijkelijk werpt de campagne om meer meisjes voor bèta te laten kiezen vruchten af, want bij Vera zitten heel veel meisjes. Maar: “Het is wel weer een reality check als ik ga sporten of zo, dan zie je dat er veel meer mannelijke dan vrouwelijke studenten in Delft zijn.” Kijkend naar de toekomst ziet Vera zichzelf niet doorgaan in de wetenschap, maar zal het waarschijnlijk een vakgebied worden waar wel lekker veel wiskunde aan te pas komt, bijvoorbeeld informatica.

Afstudeerprijzen Responsible Internet (1e prijs 2.000 euro, 2e prijs 1.000 euro)
Prijswinnaar Max van der Horst MSc, Universiteit van Amsterdam (1e prijs), voor zijn scriptie ‘Global Vulnerability Vigilance: Timely Disaster Notification using Internet-Scale Coordinated Vulnerability Disclosure’
Prijswinnaar Yan Cong MA, Universiteit van Amsterdam (2e prijs), voor haar scriptie ‘Anonymous dissent outside the motherland: Transnational activism on Instagram among overseas Chinese’

UITGELICHT Max van der Horst is blij verrast dat hij een van de eerste winnaars van de nieuwe Afstudeerprijs Responsible Internet is, hij wist niet dat zijn masterscriptie was voorgedragen. Toen de KHMW belde dacht deze specialist cybersecurity en cybercrime aanvankelijk dat het een geval was van vishing (voice phishing, telefonisch gevoelige gegevens proberen te verkrijgen)! Het zegt alles over hoezeer Max gegrepen is door het onderwerp van cybercrime en alles wat daarmee te maken heeft. Een gamer was hij, en hij hield van puzzelen. Al op zijn 14e was Max bezig met onder meer websitebeveiliging. Max: “Daar heb ik veel geluk mee gehad, ik wist al vanaf mijn puberteit dat ik dit wilde doen, ik heb nooit energie hoeven verspillen aan nadenken over wat ik wil doen.” De maatschappelijke oriëntatie die hij kreeg bij de lessen informatica hielpen hem te begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is in de maatschappij, vandaar dat hij graag helpt: “Ik ben gekomen voor het puzzelen en ik ben gebleven voor het helpen van mensen.” Dat deed hij onder meer als vrijwilliger bij het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, waar hij wereldwijd (ongevraagd) beveiligingslekken in netwerken opspoorde en vervolgens adviseerde over hoe die op te lossen. De tip die hij iedereen wil meegeven: “Denk goed na over welke informatie je over jezelf online bekend maakt.” Met de 2.000 euro prijzengeld gaat Max voor de eerste keer sinds corona op reis, met zijn vriendin. Om het behalen van zijn master én de Afstudeerprijs te vieren.

Aanmoedigingsprijzen Artificial Intelligence (8 prijzen van elk 500 euro)
Prijswinnaars Peter Adema Universiteit van Amsterdam, Nataliia Bagan Universiteit Leiden, Aleksandra Bedlicka Universiteit Maastricht, Francesco Fumagalli Tilburg University, Małgorzata Kwapniewska Rijksuniversiteit Groningen, Vera Langeberg Universiteit Utrecht, Joana Petkova Vrije Universiteit Amsterdam, Max Steinke Radboud Universiteit

UITGELICHT Bulgarian Joana Petkova has always traveled a lot with her parents and enjoys discovering new things, which is why she chose to study abroad. Why Artificial Intelligence at the VU? Joana: “I didn’t want to focus specifically on one thing. This program is interdisciplinary, for example, in my first year I also had the subject of psychology.” Joana has a very high average grade, which she works hard for. “Of course, the program becomes more difficult as you progress, but even if I don’t like a subject that much, I try to at least understand it.” Artificial Intelligence, and Chat GPT are in the news a lot, and not always in a positive way. Does Joana think we should be afraid of it? “I don’t think AI is a threat, at the VU we specifically focus on creating AI programs that are useful for people or that give us new ideas and inspire us.”

 

 

PRIJSUITREIKINGEN SESSIE 3

Afstudeerprijzen Natuurkunde (1e prijs 3.000 euro, 2e prijs 1.000 euro)
Prijswinnaar Lou Kanger MSc, Universiteit Twente (1e prijs) voor zijn scriptie ‘Generating Kerr Frequency Combs for Microwave Photonics’
Prijswinnaar Rein Liefferink MSc, Radboud Universiteit (2e prijs) voor zijn scriptie ‘Ultrafast skyrmion nucleation and topological fluctuations’

Afstudeerprijs Theoretische Natuurkunde (3.000 euro)
Prijswinnaar Ing. Matthias Flór, Technische Universiteit Delft /Universiteit Leiden, voor zijn scriptie ‘Dynamical edge-vortex excitations: Injection, braiding and detection’

Aanmoedigingsprijzen Natuurkunde en Technische natuurkunde (8 prijzen van elk 500 euro)
Sjoerd Eijgenraam Radboud Universiteit, Michiel Erkamp Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam, Anke de Haan Universiteit Twente, Stephan Hoogeveen Technische Universiteit Delft, George Katsanevakis Rijksuniversiteit Groningen, Jelle Oonk Universiteit Leiden, Thom Theunissen Technische Universiteit Eindhoven, Niek Wilms Universiteit Utrecht

Afstudeerprijzen Sterrenkunde (2 prijzen van elk 3.000 euro)
Prijswinnaar David Konijn MSc, Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam, voor zijn scriptie ‘Monitoring the Hyperactive Repeating Fast Radio Burst source FRB 20220912A with the Nancay radio telescope’
Prijswinnaar Hannah Wichern MSc, Radboud Universiteit voor haar scriptie ‘An Off-axis Short Gamma-Ray Burst Afterglow Scenario for Extragalactic Fast X-ray Transients’

Aanmoedigingsprijzen Sterrenkunde (2 prijzen van elk 500 euro)
Joep Kraakman Universiteit Leiden, Alexandru Oprea Rijksuniversiteit Groningen

Afstudeerprijs Plantenwetenschappen (5.000 euro)
Prijswinnaar Yvet Boele MSc, Wageningen University & Research, voor haar scriptie ‘Secondary succession from a genomics perspective. Linking genetic variation of ‘Arabidopsis thaliana’ and its root-associated microbiome to succession’

Afstudeerprijs Biologie (3.000 euro)
Prijswinnaar Annemarie Vermeulen MSc, Universiteit van Amsterdam, voor haar scriptie ‘An Overview of Translational Arrest during Viral Recovery and NLR-mediated Defence in Antiviral Resistance’

UITGELICHT Met de Afstudeerprijs voor Biologie geeft Annemarie Vermeulen haar academische carrière een passend vervolg, een paar jaar geleden won ze ook al een aanmoedigingsprijs. Al jong hield ze ervan om, op vakantie met het gezin, de natuur in te trekken en biologie vond ze een superleuk vak: “Het is heel divers, je krijgt van alles, van mens tot dier tot plant, van klein tot groot.” Uiteindelijk kwam Annemarie uit bij plantenziektekunde (fytopathologie). Dat is de studie naar de werking van het immuunsysteem van planten, met als doel de ontwikkeling van nieuwe gewassen die resistent zijn tegen ziekteverwekkers. Haar scriptie gaat over een speciaal soort resistentie in virussen. Annemarie: “Normaal zie je aan je plant wel eens van die kleine dode stipjes, dat is omdat de plant zijn eigen cellen doodt zodat een ziekteverwekker zich niet kan verspreiden. Maar hier is dat eigenlijk niet te zien. In mijn scriptie bekijk ik het moleculaire systeem over hoe dat precies bereikt wordt, hoe de plant dat virus herkent en stil legt, voordat het zich kan verspreiden.” Heel belangrijk onderzoek, omdat virussen wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de landbouw zijn. Omdat er geen gewasbeschermingsmiddelen zijn tegen virussen is de landbouw vooral afhankelijk van resistenties die zijn ingebouwd in de gewassen zelf. De prijs van 3.000 euro gaat Annemarie besteden aan een reis naar Nieuw-Zeeland, een waar walhalla op het gebied van biodiversiteit. Én omdat de film Lord of the Rings daar is opgenomen, waar ze een enorme fan van is.

Aanmoedigingsprijzen Biologie (7 prijzen van elk 500 euro)
Lorenzo Costa Universiteit Leiden, Thijs Duinmeijer Vrije Universiteit Amsterdam, Hristo Ivanov Radboud Universiteit, Mila Koekoek Wageningen University & Research, Jane van der Pal Universiteit van Amsterdam, Sara Soares Garcia da Fonseca Rijksuniversiteit Groningen, Finn van Wordragen Universiteit Utrecht

 

Interviews: Karin van den Boogaert, Science ON AIR

Vragen? evl.secretariaat@khmw.nl

 

De prijzen worden toegekend door de KHMW en mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen:

ASML, Avantium, Dorus Rijker Fonds, East-West Seed, ESM Foundation, Freedom Internet, KIVI, KNMP, KNVI, Koninklijke Van Wijhe Verf, Lorentzfonds, Mijndomein, ORTEC, PBLQ, Pfizer, Royal Schiphol Group, SIDN Fonds, Tata Steel, Stichting Philips Foundation, Stichting Physica, Visma Connect, Vaderlandsch Fonds en KHMW.