Jong Talent Prijzen - informatie in het Nederlands

De inschrijving voor de Jong Talent Prijzen 2023 opent eind juni/begin juli.

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken. Wij zijn verheugd dat wij in 2022 bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid hebben gevonden om de onderstaande prijzen ter beschikking te stellen.

AFSTUDEERPRIJZEN, 17 prijzen ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs:
KNVI/KIVI Scriptieprijzen voor Informatica en Informatiekunde (€ 3.000, twee 2e prijzen van € 1.000)
Tata Steel Afstudeerprijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.000)
Pfizer Prijzen voor Life Sciences (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
St. Philips Foundation Afstudeerprijs Health Care Innovation for underserved communities (€ 3.000)
Koninklijke Van Wijhe Verf Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (€ 3.000)
East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (€ 5.000)
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 5.000)
Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 3.000)
KHMW Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (€ 3.000)
KHMW Afstudeerprijs voor Biologie (€ 3.000)

AANMOEDIGINGSPRIJZEN, voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, 65 prijzen van elk € 500, in de studierichtingen:
Wiskunde en technische wiskunde: 9 prijzen. Sponsor: ORTEC
Natuurkunde en technische natuurkunde: 8 prijzen. Sponsor: Stichting Physica
Scheikunde: 6 prijzen. Sponsor: Shell
Informatica & technische informatica: 9 prijzen. Sponsor: KNVI/KIVI
Artificial Intelligence: 8 prijzen. Sponsor: Visma Connect
Biomedische technologie: 3 prijzen. Sponsor: KHMW
Chemische technologie: 3 prijzen. Sponsor: KHMW
Werktuigbouwkunde en materiaalkunde: 3 prijzen. Sponsor: Canon
Civiele en maritieme techniek: 3 prijzen. Sponsor: Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijker Fonds
Lucht- en ruimtevaarttechniek: 2 prijzen. Sponsor: Royal Schiphol Group
Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen: 4 prijzen. Sponsor: KNMP
Biologie: 7 prijzen. Sponsor: KHMW

 

Young Talent Awards - Information in English

Edition 2023 opens for nominations late Juni/early July.

The Holland Society Young Talents Awards are yearly awarded to students in science and technology. The Royal Holland Society of Sciences and Humanities (KHMW) is delighted that in 2022 businesses, foundations, funds and societies are willing to make available the following awards.

GRADUATION AWARDS 17 prizes for exceptional achievements (master thesis/research report) at a Dutch institution of academic education: 
KNVI/KIVI Thesis Prizes for Informatics and Information Science (€ 3,000, two 2nd prizes of each € 1,000 provided by KHMW)
Tata Steel Graduation Award for Mechanical Engineering and Materials Science (€ 5,000)
Pfizer Awards for Life Sciences (three prizes of € 3,000, € 2,000 and € 1,000)
St. Philips Foundation Graduation Award ‘Health Care Innovation for underserved communities’ (€ 3,000)
Koninklijke Van Wijhe Verf Graduation Award for Chemistry and Process Technology (€ 3,000)
East-West Seed Graduation Award for Plant Sciences (€ 5,000)
ASML Graduation Award for Mathematics (€ 5,000)
Shell Graduation Awards for Physics (three prizes of € 3,000, € 2,000 and € 1,000)
Lorentz Graduation Award for Theoretical Physics (€ 3,000)
KHMW Graduation Award for Astronomy (€ 3,000)
KHMW Graduation Award for Biology (€ 3.000)

INCENTIVE AWARDS for the best grades achieved in the first year at a Dutch institution for academic education, 65 prizes of each € 500:
Mathematics and technical mathematics: 9 prizes, provided by ORTEC
Physics and technical physics: 8 prizes, provided by Stichting Physica
Chemistry: 6 prizes, provided by Shell
Informatics and technical informatics: 9 prizes, provided by KNVI/KIVI
Artificial Intelligence: 8 prizes, provided by Visma Connect
Biomedical Technology: 3 prizes, provided by KHMW
Chemical Engineering: 3 prizes, provided by KHMW
Mechanical Engineering and Materials Science: 3 prizes, provided by Canon
Civil and Marine Engineering: 3 prizes, provided by Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijkers Fonds
Aerospace: 2 prizes, provided by Royal Schiphol Group
Pharmacy or (bio)pharmaceutical sciences: 4 prizes, provided by KNMP
Biology: 7 prizes, provided by KHMW

 

Verslag voorgaande edities

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2021 klik hier.

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2020 klik hier.

De sponsors van de Jong Talent Prijzen

 

 

KNMP

Interview de sponsor_Hunfeld_fotograaf Janita Sassen - webAls bestuurslid van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken, reikt IC-apotheker Dr. Nicole Hunfeld jaarlijks vier KHMW Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit. De organisatie sponsort deze prijzen sinds 2016. Zelf viel Hunfeld ook in de prijzen: in september 2021 ontving zij de Sustainability Award van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Een kroon op haar werk voor ‘The Green Intensive Care’, een project om de Intensive Care (IC) te verduurzamen.
Samen met de KNMP wil Hunfeld het nieuwe talent stimuleren en in het zonnetje zetten. Zij reikt de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen jaarlijks dan ook met enthousiasme uit aan studenten Farmacie of (Bio)Farmaceutische Wetenschappen met de beste studieresultaten in het eerste jaar. Ze geeft hen ook graag wijze raad mee: "Zet je prijs op je cv en kijk of je het prijzengeld van 500 euro kunt besteden aan iets waarvan je kunt leren. Bijvoorbeeld een coach of cursus. Investeer verder in je talent."

Lees het volledig interview met Nicole Hunfeld in het KHMW jaarverslag 2021 op p.64 en 65.

 

Koninklijke Van Wijhe Verf

Koninklijke Van Wijhe Verf sponsort met ingang van 2021 de Jong Talent Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie en daarvoor van 2015-2020 de Aanmoedigingsprijzen Chemische Technologie voor eerstejaarsstudenten.
Marlies van Wijhe, directeur van Koninklijke Van Wijhe Verf uit Zwolle, vindt de prijzen een goede manier om jongeren te stimuleren mooie dingen uit hun vak te halen, ‘mede door hun enthousiasme komen er oplossingen voor problemen van nu en morgen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie en duurzaamheid’.
Ze heeft zelf ervaren hoe belangrijk een prijs kan zijn. In 2010 werd Marlies uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. ‘Dat heeft ontzettend veel deuren geopend en mij de kans gegeven veel publiciteit voor het bedrijf te genereren. Het werd een ontzettend intensief jaar, maar ook echt een omslagjaar voor Van Wijhe Verf: we stonden daarna nog nadrukkelijker op de kaart als een serieuze speler in de verfbranche.’

Voor het volledig interview met Marlies van Wijhe in het KHMW jaarverslag 2020 klik hier.

 

East-West Seed

Zaadveredelingsbedrijf East-West Seed sponsort sinds vier jaar de Jong Talent Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen van 5.000 euro. Maaike Groot, manager public affairs, zorgt dat ze zelf elk jaar de prijs uit kan reiken. ‘Toen de KHMW ons benaderde vonden we het meteen een goed idee. Het past in ons streven de zichtbaarheid van het vak en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Extra leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat je door die jonge talenten ook het contact met de wetenschappers kunt aanhalen.’
East-West Seed is 37 jaar geleden opgericht door Simon Groot uit Enkhuizen, de vader van Maaike. ‘Hij behoort tot de zesde generatie van een familie van Westfriese zaadboeren, de regio die de bakermat is van de (internationale) groentenzaadveredeling. Hij richtte zijn eigen bedrijf op, omdat hij zag dat boeren in tropische landen in Zuidoost-Azië werkten met slechte kwaliteit groentenzaden van slechte kwaliteit. Met zijn westerse kennis wilde hij hen helpen hun zaden te optimaliseren zodat de opbrengsten zouden toenemen.’

Lees het volledig interview met Maaike Groot in het KHMW jaarverslag 2018 op p.71.

 

ASML

ASML sponsort de Jong Talent Afstudeerprijs sinds 2013. John Koster, directeur Software Development & Engineering bij ASML:
‘Wiskunde is belangrijk voor ons. Het is de taal van de engineer. Met behulp van wiskunde zijn we in staat complexe vraagstukken te beschrijven en die gaan we hier altijd met meerdere mensen te lijf. Daarvoor hebben we steeds ingewikkeldere wiskundige algoritmes
nodig, want nauwkeurigheid in onze producten is extreem belangrijk. De invloed van het vak wordt steeds gewichtiger.’
‘Hoe leuk is het als je door je te verbinden aan deze prijs in contact komt met mensen die wiskunde ook leuk vinden en  doorzettingsvermogen tonen om het vak onder de knie te krijgen? Wie plezier beleeft aan wiskundige vraagstukken en er energie van krijgt om wiskunde een praktische toepassing te geven, is bij ons op de goede plek. Als lid van onze ontwikkelteams werk je zo aan de essentiële bouwstenen voor onze machines.’

Lees het volledig interview met John Koster in het KHMW jaarverslag 2017 op p.52.

 

Pfizer

Wetenschap ligt aan de basis van ons bedrijf. En net als de mensen die in aanmerking komen voor de Pfizerprijs zit innoveren en het zoeken naar baanbrekende ideeën in ons bloed.” Aan het woord is Jan Willem de Heer, manager Communications bij Pfizer Nederland. Het bedrijf is sinds 2011 sponsor van de Pfizer Prijs voor Life Sciences, een van de Jong Talentprijzen die de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks uitreikt.
De prijswinnaar van de Pfizer Prijs voor Life Sciences 2015 is Dorien Maas. Ze heeft de onderscheiding gekregen voor haar onderzoek hoe schizofrenie in de toekomst beter behandeld zou kunnen worden. Dat deed ze bij de onderzoeksgroep Moleculaire Dierfysiologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze ontdekte in een rattenmodel voor schizofrenie vroegtijdige veroudering in de hersenen. Die ontdekking kan aan de basis staan van een betere behandeling van schizofrenie in de toekomst. De medische afdeling van Pfizer Nederland is onder de indruk van haar basale onderzoek. 

Lees het volledig interview met Jan Willem de Heer in het KHMW jaarverslag 2015 op p.56.