03/06/2021

Donderdag 3 juni 17.00-18.00 uur. Naar de livestream

Vanuit het besef dat COVID-19 de samenleving in zijn greep heeft, maar dat er met de vaccins ook uitzicht is op een volgende fase dienen zich toekomstvragen aan. Wat is er tijdens corona in de knel gekomen dat we met elkaar wensen te herstellen? En welke kiemen voor vernieuwing hebben de afgelopen maanden het licht gezien, die we juist groter willen maken? 

In het interdepartementale programma-DG Samenleving en COVID-19 zijn over bovenstaande vragen dialoogtafels georganiseerd (burgerdialogen, middenvelddialogen en wetenschaps- en pioniersdialogen), om ideeën te ontwikkelen voor herstel en vernieuwing. Hieraan namen verschillende KHMW-leden deel. 

In elke dialoog stond één specifiek thema centraal:

  • Samenleving: cohesie en vertrouwen
  • Vitaliteit & gezondheid in de samenleving vanuit breed perspectief
  • Korte termijnmaatregelen met het oog op een lange termijn transitie (duurzaamheid, energie, mobiliteit, digitalisering….)
  • Economisch herstel en brede welvaart voor iedereen
  • Bestuurlijke veerkracht

De opzet van elke dialoog was gelijk – er kwamen telkens drie vragen aan de orde:

  • Wat is er, vanuit ieders vakmatige perspectief, tijdens corona in de knel gekomen?
  • Wat is er aan positieve ontwikkelingen ontkiemd?
  • Op welke ideeën en adviezen voor de toekomst brengt ons dit?

De uitkomsten van deze dialogen vormen input voor het herstel- en vernieuwingsperspectief dat momenteel binnen de overheid wordt ontwikkeld.

In de Blauwe Kamer sessie van 3 juni geeft programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19, Mark Roscam Abbing, een inleiding waarin hij de highlights en uitkomsten van het interdepartementale overheidsproject over de samenleving na corona toelicht, gevolgd door reflecties van KHMW-leden Valerie Frissen, directeur SIDN Fonds en bijzonder hoogleraar Digital Technologies and Social Change aan de Universiteit Leiden, en Beate Volker, hoogleraar stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht. Zij namen vanuit de KHMW deel aan de dialoogtafels.

Naar de livestream