Het tweede Wim Drees seminar sinds de overgang naar de KHMW vond plaats in het Hodshon Huis op 22 maart 2018. Het thema was De vergroening van het belastingstelsel. Rutger Schimmelpenninck, bestuurslid en penningmeester van de KHMW, heette iedereen welkom en vertelde voor de vele Haagse aanwezigen kort iets over de geschiedenis van de KHMW en het prachtige Hodshon Huis. Barbara Baarsma leidde het onderwerp in en trad op als moderator. Na de lezingen door Reyer Gerlagh en Herman Vollebergh was er ruim tijd voor discussie.

Barbara Baarsma is hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur kennisontwikkeling bij de Rabobank.
Reyer Gerlagh is hoogleraar milieueconomie aan Tilburg University.
Herman Vollebergh is werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder hoogleraar economie en milieubeleid aan Tilburg University.

De voordrachten van Reyer Gerlagh, Erosie van de belastinggrondslag. Interactie tussen EU en binnenlandse (fiscale) instrumenten en Herman Vollebergh, Fiscale vergroening: oude maar ook nieuwe wijn, worden over enkele weken gepubliceerd op deze website onder de knop KHMW/Publicaties. Hier zijn ook de voordrachten van het Drees seminar van november 2017 door Flip de Kam en Nout Wellink na te lezen. 

In 2017 werd het doelvermogen van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën overgedragen aan de KHMW als fonds op naam: het Wim Drees Fonds. 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het Wim Drees Fonds, meldt dit dan aan secretaris@khmw.nl. U komt dan op onze verzendlijst en ontvangt twee keer jaar een uitnodiging voor de Wim Drees seminars over openbare financiën, in het voorjaar in Haarlem en in het najaar in Den Haag. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.