Nederlandse Gasindustrie Prijzen

Nederlandse Gasindustrie Prijzen

KVGN stelt 2-jaarlijks drie prijzen ter beschikking voor studenten die een masterscriptie hebben geschreven op het terrein van de systeemintegratie en de rol van gasvormige moleculen daarbij.

De eerstvolgende editie van de prijzen is in 2024. De drie prijzen (een eerste prijs van € 3.000, een tweede prijs van € 2.000 en een derde prijs van € 1.000) zijn in 2024 bestemd voor masterscripties van studenten die tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2024 zijn afgestudeerd. De inschrijving opent eind juni 2024. De prijzen worden dan op deze pagina aangekondigd.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

De Nederlandse Gasindustrie Prijzen zijn ingesteld in 2006 bij het Wereld Gas Congres, georganiseerd door de Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN. De prijzen beogen jonge, veelbelovende studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is. Inmiddels vinden deze tweejaarlijkse prijzen plaats onder auspiciën van de KVGN, de Nederlandse belangenvereniging voor de gassector.

Prijswinnaars 2022

1e Prijs: Riddhi Kapoor (TU Delft), voor haar onderzoek: Evaluation of Carbon Reduction Options for Industrial Combined Heat and Power Plants

2e Prijs: Juliette Verschoor (Universiteit Utrecht), voor haar onderzoek: Carbon functionalization and its effects on carbon-supported nickel catalysts for CO2 hydrogenation

3e Prijs: Maarten Klijn (TU Eindhoven), voor zijn onderzoek: 3Computational efficient PEMFC catalyst degradation modelling for on-line mitigation applications

Juryrapport 2022


Prijswinnaars 2020

1e Prijs: Joseph Daatselaar (TU Delft), voor zijn onderzoek: Microporous Membranes for CO2 Electrolysis

2e Prijs: Nick Kimman (TU Delft), voor zijn onderzoek: Power-to-gas efficiency of a hydrogen back-up system governed by interruptible sources and services

3e Prijs: Oscar Meijer (TU Eindhoven), voor zijn onderzoek: 3D Modelling and validation of boiler emissions using the Flamelet Generated Manifold technique

Juryrapport 2020