Van der Knaap Prijs

Van der Knaap Prijs

De Van der Knaap Prijs is in 2009 ingesteld door de Maatschappij uit de baten van het Fonds Van der Knaap, ontstaan uit een schenking van de heer Prof. dr. G.A. van der Knaap aan de Maatschappij. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin, alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie.

De prijs, van 10.000 euro, wordt vanaf 2010 iedere drie jaar toegekend door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie. 

 

Van der Knaap Prijs 2024

De editie 2024 van de prijs wordt aangekondigd in het najaar van 2023.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

Prijswinnaars

2021 Dr. M. (Matthijs) Korevaar

Financial Lessons from the Long History of Housing Markets (Maastricht University, januari 2021)

Juryrapport 2021

2018 Dr. D. (Dario) Diodato

Technological and structural change. Understanding economic growth in countries and regions (UU, 2017)

Juryrapport 2018

2015 Dr. H.R.A. (Hans) Koster

The Internal Structure of Cities. The Economics of Agglomeration, Amenities and Accessibility (VU, 2013)

Juryrapport 2015

2013 Dr. B.N. (Brooke) Sykes

Spatial Order and Social Position: Neighbourhoods, Schools and Education Inequality (UvA, 2011)

Juryrapport 2013

2010 Dr. F. (Frank) Neffke

Productive Places, the influence of technological change and relatedness on agglomeration externalities (UU, 2009)

Juryrapport 2010

De ondertekening van de schenkingsovereenkomst
vond plaats op 16 mei 2009.