De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018 is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij wordt gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt toegepast, wetenschappelijk is onderbouwd en de mogelijkheid tot opschaling in zich draagt. Met name initiatieven die zonder deze prijs niet of onvoldoende uitgevoerd kunnen worden komen in aanmerking.

De Maatschappij meent dat wetenschap van groot belang is voor een goede samenleving. Enerzijds doordat zij zorgt voor technologische vooruitgang. Maar anderzijds kan wetenschap ook bijdragen aan goede sociale verhoudingen en aan een optimale organisatie van het maatschappelijk leven.

De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving is vooral gericht op dit laatste. Hij wil wetenschappelijke initiatieven belonen die daadwerkelijk worden toegepast en die de samenhang en het onderling vertrouwen bevorderen, dan wel wetenschappelijk onderbouwde maatschappelijke initiatieven met hetzelfde effect. Omdat vorig jaar de prijs gegaan is naar de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam voor haar initiatief Leer je buren kennen, gericht op een beter begrip tussen verschillende groepen Nederlanders, geeft de Maatschappij er de voorkeur aan dit jaar de prijs toe te kennen aan een initiatief op een ander maatschappelijk gebied.

De prijs bedraagt 100.000 euro. Het is de bedoeling dat het bedrag vooral wordt besteed aan verdere toepassing, wetenschappelijke onderbouwing en/of opschaling van het bekroonde initiatief.

Nominaties dienen een korte motivering te bevatten en een verwijzing naar de website van het voorgedragen initiatief. De sluitingsdatum voor indiening is 1 september 2018. Nominaties kunnen worden ingediend door directeuren en leden van de Maatschappij en door een aantal door de Maatschappij hiertoe uitgenodigde personen en instanties.

De nominaties worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, ondervoorzitter van de Maatschappij. Leden van de jury zijn voorts Drs. W.J. (Pim) baron van der Feltz, CEO Google Benelux, Drs. R.K. (Ronald) Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting, Prof. dr. P.J. (Paul) Scheffer, hoogleraar Europese Studies Tilburg University en Universiteit van Amsterdam, Prof. dr. I. (Ineke) Sluiter, vice-president KNAW en hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Universiteit Leiden, Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, oud-secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Maatschappij en em. hoogleraar rechtsfilosofie Vrije Universiteit, Prof. dr. ir. M.P.C. (Margot) Weijnen, hoogleraar proces- en energietechnologie Technische Universiteit Delft. De jury kan bij de indieners om nadere informatie vragen over een voorgesteld initiatief.

De prijs wordt uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de zetel van de Maatschappij, het Hodshon Huis, Spaarne 17 in Haarlem, op 19 november 2018.