Persbericht

Brouwer Prijs naar Privacy by Design

Haarlem, 16 oktober 2018 - De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018 gaat naar de stichting Privacy by Design. De stichting heeft een beveiligde smartphone app ontwikkeld (I Reveal My Attributes: IRMA), die de gebruiker zelf in staat stelt te kiezen welke persoonsgegevens worden gedeeld en tegelijkertijd de garantie biedt dat die gegevens correct zijn. Aan de ontwikkeling van IRMA is jarenlang wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan door de Nijmeegse onderzoeksgroep van Bart Jacobs, hoogleraar beveiliging en correctheid van programmatuur. Naar het oordeel van de jury, onder leiding van Marlies Veldhuijzen van Zanten, adresseert het project een groot en groeiend maatschappelijk probleem: de bescherming van persoonsgegevens in een samenleving waarin mensen zich steeds vaker moeten identificeren en de zorg groeit dat men de grip kwijt raakt over de eigen persoonsgegevens met identiteitsfraude als worst case scenario. Privacy by Design beoogt met IRMA die grip, en daarmee vertrouwen in de samenleving, terug te geven. De jury, heeft naast de maatschappelijke urgentie van het initiatief, vooral het criterium van de wetenschappelijke onderbouwing zwaar laten wegen.

De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. De prijs, die dit jaar voor de tweede maal wordt uitgereikt, is ingesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, bestaat uit een bedrag van € 100.000,- en dient vooral te worden besteed aan verdere toepassing, wetenschappelijke onderbouwing en/of opschaling van het bekroonde initiatief. De prijs is mogelijk gemaakt door een schenking.

Jury Brouwer Prijs 2018
Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter Jan Brouwer Fonds, tevens juryvoorzitter,
Pim van der Feltz, CEO Google Nederland,
Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting,
Paul Scheffer, hoogleraar Europese Studies Tilburg University en Universiteit van Amsterdam,
Ineke Sluiter, vice-president KNAW, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Universiteit Leiden,
Arend Soeteman, oud-secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW en emeritus hoogleraar rechtsfilosofie Vrije Universiteit en
Margot Weijnen, hoogleraar proces- en energietechnologie Technische Universiteit Delft.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste ‘geleerde genootschap’ in Nederland, is opgericht in 1752 met als doel de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt in iedere periode op een eigentijdse manier, onder andere door het uitreiken van wetenschappelijke prijzen, het uitschrijven van prijsvragen en het organiseren van lezingen en symposia. Voorzitter van de Maatschappij is Louise Gunning-Schepers. De Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het monumentale Hodshon Huis in Haarlem.

Noot voor de redactie
De prijsuitreiking, op uitnodiging, vindt plaats op maandag 19 november a.s. om 15.30 uur in het Hodshon Huis, het gebouw van de Hollandsche Maatschappij, Spaarne 17 in Haarlem.

Voor meer informatie:
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, www.khmw.nl, 023 5321773, secretaris@khmw.nl
Stichting Privacy by Design, https://privacybydesign.foundation/, met voorzitter: Bart Jacobs, Privacy by Design, 024 3652236, b.jacobs@privacybydesign.foundation
Na de uitreiking zijn foto’s beschikbaar.

Persbericht (pdf) Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018