Op 10 februari zijn 23 nieuwe directeuren en 20 nieuwe leden benoemd.

Het bestuur heet hen van harte welkom.

Nieuwe directeuren

Benoemd op 10 februari 2018

 • Drs. T.B. (Tom) van Aken, CEO Avantium
 • Drs. P.M. (Plien) van Albada, directeur uitgeverij Balans
 • Prof. dr. H.J. (Hans) Bennis, algemeen secretaris Nederlandse Taalunie
 • Prof. mr. J. (Jan) de Bie Leuveling Tjeenk, advocaat en partner De Brauw Blackstone Westbroek, bijz. hoogleraar Corporate Litigation Vrije Universiteit
 • Drs. F.M. (Fusien) Bijl de Vroe - Verloop, directeur Vereniging Rembrandt
 • Dr. M. (Michiel) Buchel, algemeen directeur NEMO Science Museum
 • Drs. D.C. (Daan) de Clercq, directeur Historisch Bureau De Clercq, eindredacteur Nederland’s Patriciaat en Nederland’s Adelsboek
 • Drs. M.A. (Marijke) van Hees, voorzitter Raad voor Cultuur, voorzitter Adviescollege Toetsing Regeldruk, voorzitter Regiegroep Retailagenda, adviseur LIFE
 • Drs. M.C.E. (Marielle) Hendriks, directeur-bestuurder Boekmanstichting
 • Drs. J.J.Q. (Jaap) Lampe, algemeen directeur Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
 • Prof. dr. mr. E.M.L. (Lokke) Moerel, Senior of Counsel Morrison & Foerster advocatenkantoor, hoogleraar Global ICT Law Tilburg University
 • Prof. dr. Th. (Theo) Mulder, oud-directeur Instituten KNAW, oud-directeur NIAS, oud-hoogleraar bewegingswetenschappen en revalidatie RUG/UMCG
 • Mr. W. (Wietze) Reehoorn, oud-lid raad van bestuur ABN AMRO Bank N.V.
 • Drs. M.E.F. (Marjan) Rintel, directeur operatie (COO), lid raad van bestuur NS
 • Drs. V.D. (Vibeke) Roeper, directeur Genootschap Onze Taal
 • Prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider, voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht
 • Mr. M.M. (Mark) Schneiders, CEO Kit Royal Tropical Institute
 • Dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot, voorzitter raad van bestuur OLVG
 • Dr. R.J. (Robert-Jan) Smits, directeur-generaal DG Onderzoek en Innovatie, Europese Commissie
 • Ir. O. (Onno) van de Stolpe, CEO Galapagos NV
 • F.J. (Floris) Visser, artistiek directeur Opera Trionfo, opera regisseur bij De Nationale Opera, Opernhaus Zürich, Bolshoi Theater Moskou, Aalto-Theater Essen, Internationale Händel-Festspiele e.a., cultural professor Technische Universiteit Delft, docent drama Conservatorium van Amsterdam & Koninklijk Conservatorium Den Haag
 • Prof. mr. dr. F. (Femke) de Vries, senior partner &samhoud consultancy, bijzonder hoogleraar toezicht Rijksuniversiteit Groningen 
 • Prof. dr. J. (Jouke) de Vries, hoogleraar governance & public policy Rijksuniversiteit Groningen, decaan Campus Friesland

Nieuwe leden

Benoemd op 10 februari 2018

 • Prof. dr. I.W.C.E. (Isabel) Arends, hoogleraar biokatalyse en organische chemie, voorzitter biotechnologie TU Delft
 • Prof. dr. B.R. (Bas) Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen Radboud Universiteit Nijmegen, medisch hoofd Parkinson Centrum Nijmegen, bestuurslid Stichting ParkinsonNet
 • Prof. dr. J.F.J. (Johannes) van den Brand, hoogleraar subatomaire fysica Vrije Universiteit, Nikhef
 • Prof. dr. A.L. (Annelien) Bredenoord, hoogleraar ethiek biomedische innovatie UMC Utrecht
 • Prof. dr. W.B. (Wim) Drees, hoogleraar filosofie humanities Tilburg University, oud-hoogleraar godsdienstfilosofie en ethiek  Universiteit Leiden
 • Prof. dr. M.T. (Martha) Frederiks, hoogleraar studie van het wereldchristendom, hoofd departement filosofie en religiewetenschap Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. J.J.G. (Jeroen) Geurts, hoogleraar clinical neuroscience Vrije Universiteit/VUmc, voorzitter raad van bestuur ZonMw, lid raad van bestuur NWO
 • Prof. dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen, persoonlijk hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter raad van bestuur NWO
 • Prof. dr. F. (Frans) Grijzenhout, hoogleraar kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. H.J. (Henk-Jan) Guchelaar, hoogleraar klinische farmacie Universiteit Leiden/LUMC
 • Prof. dr. ir. R. (Ronald) Hanson, wetenschappelijk directeur QuTech, hoogleraar quantumfysica TU Delft
 • Prof. dr. ir. J.W.M. (Hans) Hilgenkamp, hoogleraar technische natuurkunde Universiteit Twente
 • Prof. dr. A.J. (Ton) Rabelink, hoogleraar interne geneeskunde LUMC
 • Prof. dr. mr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. P.R. (Pieter) Roelfsema, hoogleraar neurobiologie van cognitie en gedrag Vrije Universiteit, hoogleraar cognitive neuroscience of brain stimulation Universiteit van Amsterdam, directeur Nederlands Herseninstituut
 • Prof. dr. J.W. (Jan-Willem) Romeijn, hoogleraar wetenschapsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. L.V. (Leonard) Rutgers, hoogleraar late oudheid Universiteit Utrecht, lid Pauselijke Academie voor de Wetenschappen, voorzitter wetenschappelijke adviesraad KNIR (Rome)
 • Prof. dr. ir. J.M.A. (Jacquelien) Scherpen, hoogleraar systems & control Rijksuniversiteit Groningen, directeur engineering and technology Institute Groningen
 • Prof. mr. dr. H.S. (Sanne) Taekema, hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. dr. C.H. (Claes) de Vreese, hoogleraar politieke communicatie Universiteit van Amsterdam, voorzitter Sociaal-Wetenschappelijke Raad (KNAW)