Op 10 februari zijn 23 nieuwe directeuren en 20 nieuwe leden benoemd.

Het bestuur heet hen van harte welkom.

Nieuwe directeuren

Benoemd op 10 februari 2018

 • Drs. T.B. (Tom) van Aken, CEO Avantium
 • Drs. P. (Plien) van Albada, directeur uitgeverij Balans
 • Prof. dr. H.J. (Hans) Bennis, secretaris Nederlandse Taalunie
 • Prof. mr. J. (Jan) de Bie Leuveling Tjeenk, advocaat en partner De Brauw Blackstone Westbroek, bijz. hoogleraar Corporate Litigation Vrije Universiteit
 • Drs. F.M. (Fusien) Bijl de Vroe, directeur Vereniging Rembrandt
 • M. (Michiel) Buchel, algemeen directeur NEMO Science Museum
 • Drs. D.C. (Daan) de Clercq, directeur-eigenaar Historisch Bureau De Clercq, eindredacteur Nederland’s Patriciaat en Nederland’s Adelsboek
 • M. (Marielle) Hendriks MA, directeur Boekmanstichting
 • Drs. M.A. (Marijke) van Hees, voorzitter Raad voor Cultuur
 • Drs. J. (Jaap) Lampe, algemeen directeur Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
 • Prof. mr. E.M.L. (Lokke) Moerel, advocaat Morrison&Foerster, hoogleraar Global ICT Law Tilburg University
 • Prof. dr. Th.W. (Theo) Mulder, oud-directeur onderzoek en instituten KNAW, oud-hoogleraar bewegingswetenschappen RUG
 • Mr. W. (Wietze) Reehoorn, vml. Chief Risk Officer ABNAMRO
 • Drs. M. (Marjan) Rintel, lid raad van bestuur NS
 • Drs. V. (Vibeke) Roeper, directeur Genootschap Onze Taal
 • Mr. M. (Mark) Schneiders, directeur Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider, voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht, internist
 • Dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot, voorzitter raad van bestuur OLVG
 • Dr. R.J. (Robert-Jan) Smits, directeur-generaal DG Research and Innovation, Europese Commissie
 • O. (Onno) van der Stolpe MSc, CEO Galapagos
 • F. (Floris) Visser, opera-regisseur
 • Prof. dr. J. (Jouke) de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen met primaire standplaats University Campus Fryslân in Leeuwarden
 • Prof. mr. dr. F. (Femke) de Vries, senior partner &samhoud consultancy

 

 

Nieuwe leden

Benoemd op 10 februari 2018

 • Prof. dr. I.W.C.E. (Isabel) Arends, hoogleraar biokatalyse en organische chemie TU Delft
 • Prof. dr. B.R. (Bas) Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. J.F.J. (Jo) van den Brand, hoogleraar experimental physics Vrije Universiteit, Nikhef
 • Prof. dr. A.L. (Annelien) Bredenoord, hoogleraar ethiek van biomedische wetenschappen UMC Utrecht
 • Prof. dr. W.B. (Willem) Drees, hoogleraar filosofie van de humanities Tilburg University, decaan Tilburg School of Humanities
 • Prof. dr. M.T. (Martha) Frederiks, hoogleraar wereldchristendom Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. J.J.G. (Jeroen) Geurts, hoogleraar translationele neurowetenschappen Vrije Universiteit, voorzitter ZonMw
 • Prof. dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen, hoogleraar neurofysica Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter raad van bestuur NWO
 • Prof. dr. ir. R. (Ronald) Hanson, Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar quantumfysica TU Delft
 • Prof. dr. ir. J.W.M. (Hans) Hilgenkamp, hoogleraar Interfaces and Correlated Electron Systems Universiteit Twente
 • Prof. dr. F. (Frans) Grijzenhout, hoogleraar kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. H.J. (Henk-Jan) Guchelaar, hoogleraar klinische farmacie LUMC
 • Prof. dr. A.J. (Ton) Rabelink, hoogleraar nefrologie LUMC
 • Prof. dr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. P.R. (Pieter) Roelfsema, hoogleraar Vision and Cognition, directeur Herseninstituut Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. J.W. (Jan-Willem) Romeijn, hoogleraar wetenschapsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. L.V. (Leonard) Rutgers, hoogleraar late oudheid Universiteit Utrecht, lid van de Pauselijke Akademie van Wetenschappen en voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van het KNIR (Rome)
 • Prof. dr. ir. J.M.A. (Jacquelien) Scherpen, hoogleraar Discrete Technology and Production Automation Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. mr. H.S. (Sanne) Taekema, hoogleraar rechtstheorie Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. dr. C.H. (Claes) de Vreese, hoogleraar politieke communicatie Universiteit van Amsterdam