Op 9 februari 2019 zijn 18 nieuwe directeuren, 20 nieuwe leden en 2 nieuwe buitenlandse leden benoemd.

Het bestuur heet hen van harte welkom.

Nieuwe directeuren

Benoemd op 9 februari 2019

 • Ir. J.N.K. (Jaap) Bierman, CEO HTM Personenvervoer NV

 • M.B.W. (Maurice) Brenninkmeijer, oud-voorzitter COFRA

 • Drs. A.A. (Arent) Fock MBA, CEO Foreman Capital

 • Drs. C.G. (Carolien) Gehrels, directeur Big Urban Clients program Arcadis

 • Drs. M. (Maaike) Groot, Manager Public Affairs East-West Seed

 • (Amito) Haarhuis MSc, directeur Rijksmuseum Boerhaave

 • (Eelco) Hoekstra MSc, CEO en voorzitter raad van bestuur Royal Vopak

 • Prof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin, bestuurder/toezichthouder, hoogleraar Economics of Complexity and Uncertainty in Financial Markets and Financial Institutions Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. A.C.F.J. (Aerdt) Houben, directeur Financiële Markten DNB, hoogleraar Macro & International Economics Universiteit van Amsterdam

 • Drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts, secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken

 • Drs. ds. C. (Claartje) Kruijff, psycholoog, predikant Dominicusgemeente Amsterdam en Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

 • Drs. M.R. (Manon) Leijten, secretaris-generaal ministerie van Financiën

 • Drs. I. (Inge) Philips-Bryan, Partner Cyber Risk Services and Public Policy Leader Deloitte

 • Drs. D. (Daniel) Ropers, Chief Executive Officer Springer Nature

 • Drs. G.J. (Gita) Salden, CEO BNG Bank

 • Drs. R. (Ron) Teerlink, voorzitter raad van commissarissen Rabobank
 • Mr. drs. H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen, CEO PostNL

 • Drs. A.P. (Arno) Visser, president College Algemene Rekenkamer

Nieuwe buitenlandse leden

Benoemd op 9 februari 2019

 • Prof. dr. J.W.H. (Jan) Konst, literatuurwetenschapper en hoogleraar Nederlandse literatuur Freie Universität Berlin

 • Prof. dr. M.W. (Michael) Kwakkelstein, directeur Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut Florence, hoogleraar beeldende kunst van de renaissance in Italië en de Nederlanden Universiteit Utrecht

Nieuwe leden

Benoemd op 9 februari 2019

 • Prof. dr. C.L.J. (Koen) Caminada, vice-decaan Faculteit Governance and Global Affairs, wetenschappelijk directeur/hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving Universiteit Leiden

 • Prof. dr. B. (Belle) Derks, hoogleraar Psychological perspectives on organisational behaviour within institutions Universiteit Utrecht, voorzitter De Jonge Akademie

 • Prof. dr. P.J.J. (Paul) van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie Tilburg University, bijzonder hoogleraar Augustijnse studies Vrije Universiteit Amsterdam, parttime hoogleraar theologie en economisch denken Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Prof. mr. dr. A. (Anna) Gerbrandy, hoogleraar mededingingsrecht Europa Institute of Utrecht University School of Law

 • Prof. dr. M.S. (Marc) Groenhuijsen, hoogleraar straf- en procesrecht Tilburg University, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem

 • Prof. dr. N. (Natali) Helberger, hoogleraar informatierecht Universiteit van Amsterdam

 • Prof. dr. P.E. (Petra) de Jongh, hoogleraar anorganische nanomaterialen Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. dr. techn h.c. M. (Marion) Koopmans DVM, hoofd afdeling virologie Erasmus MC

 • Prof. dr. H.W.M. (Hanneke) van Laarhoven, hoogleraar translationele medische oncologie, in het bijzonder gastrointestinale oncologie UvA/AMC
 • Prof. dr. M. (Monique) Laurent, hoogleraar combinatorische optimalisering Tilburg University, onderzoeker en MT-lid Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)

 • Prof. dr. I.B. (Inger) Leemans, hoogleraar culturele geschiedenis en directeur VU Graduate School of Humanities

 • Prof. dr. A.S. (Ann-Sophie) Lehmann, hoogleraar moderne en hedendaagse kunst Rijksuniversiteit Groningen

 • Prof. dr. J. (John) van der Oost, hoogleraar microbiologie Wageningen University & Research

 • Prof. dr. R.W. (Robert) Sauerwein, hoogleraar medische parasitologie Radboud Universiteit Nijmegen

 • Prof. dr. ir. I. (Ionica) Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden

 • Prof. dr. ir. S. (Stefano) Stramigioli, hoogleraar advanced robotics Universiteit Twente

 • Prof. dr. D.R. (René) Veenstra, hoogleraar sociologie Rijksuniversiteit Groningen, directeur onderzoeksschool ICS

 • Prof. dr. ir. G.J.M. (Guus) Velders, hoogleraar luchtkwaliteit en klimaatinteracties Universiteit Utrecht, senior wetenschappelijk onderzoeker luchtkwaliteit en klimaatverandering RIVM

 • Prof. dr. R.A.M.J. (Ralph) Wijers, hoogleraar high-energy astrophysics Universiteit van Amsterdam, directeur Anton Pannekoek voor Sterrenkunde

 • Prof. dr. ir. P.H.N. (Peter) de With, hoogleraar Video Coding and Architectures Technische Universiteit Eindhoven