Het Regeerakkoord: de noodzakelijke investeringsagenda voor Nederland of toch een te expansief investeringsprogramma?

Datum: 12 april 2022, aanvang livestream 16.30 uur. Naar de livestream  

Programma

 • 16.30 uur Aanvang seminar.
  Opening en welkom door Rutger Schimmelpenninck, penningmeester KHMW.
  Moderator Marike Stellinga, econoom en politiek verslaggever NRC.
  Inleiding Laura van Geest, voorzitter AFM, waarna Q&A.
  Inleiding Coen Teulings, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, waarna Q&A.
  Paneldiscussie met de sprekers en de zaal.
 • 18.00 uur Afsluiting.

Toelichting

Het Regeerakkoord heeft grote ambities op onder andere klimaat en stikstof die gepaard gaan met forse investeringen. Hiermee is voor Nederlandse begrippen een ongekend expansief Regeerakkoord tot stand gekomen, waardoor de overheidsschuld op termijn fors op zou kunnen lopen. Tegelijkertijd: niets doen aan de uitdagingen die het kabinet heeft geïdentificeerd lijkt ook geen optie. Dan dreigen de (maatschappelijke) kosten in de toekomst alleen maar verder toe te nemen. Heeft het kabinet, gelet op het geschetste dilemma, de goede keuzes gemaakt en wat zou het kabinet helpen bij het bereiken van de ambities? Hierbij wordt ook ingegaan op de rol van de aangekondigde fondsen. In het seminar georganiseerd door de KHMW zullen Laura van Geest, voorzitter AFM en Coen Teulings, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht op het Regeerakkoord reflecteren, waarna er een discussie met de zaal zal plaatsvinden. Marike Stellinga zal optreden als moderator.