Prijsvraag 2012 Van wie is de stad?” : vier bekroonde essays!”

Prijsvraag 2012 Van wie is de stad?” : vier bekroonde essays!”

Op vrijdag 12 oktober ontving Errik Buursink de Gouden Medaille voor zijn essay De reëel bestaande en noodzakelijke stad.
Van 1753 tot 1917 schreef de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen met grote regelmaat een Prijsvraag uit over uiteenlopende onderwerpen die vaak een spiegel van de tijdsgeest waren. In totaal zijn meer dan 1200 prijsvragen uitgeschreven in bovengenoemde periode. Prijsvragen waren destijds de voornaamste bezigheid waarmee geleerde genootschappen hun doelbevordering van de wetenschapnastreefden. De heer G. de Bruijnnastreefden. De heer G. de Bruijnoud-bibliothecaris-archivaris van de Maatschappijheeft deze prijsvragen geïnventariseerd in een prachtig naslagwerk dat te bestellen is bij de KHMW.
In 2010 werd deze prijsvraagtraditie succesvol in ere hersteldin samenwerking met NRC Handelsblad. Vraagstelling was dit jaar Van wie is de stad?. Deze vraag werdna een oproep daartoe in NRCopgesteld door Guido Walraven. In totaal werden 101 essays ontvangen. De jurybestaande uitMargo TrappenburgJos Gadet en Pieter Winsemiushad de uitdagende taak hieruit een winnaar te kiezen.
De Gouden Medaille werd toegekend aan Errik Buursinkplanoloog bij de Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam. De jury vond de grote verdienste van het originele essay van Errik Buursink dat hij laat zien dat segregatie zich lijkt zich te verplaatsen. Hoger opgeleide middenklasse burgers blijven wonen in de stad. Lager opgeleiden wonen inmiddels in Vinexwijken en forenzensteden.
Een Zilveren Medaille ging naar Ariadne van de Venfreelance fotografevoor haar essay getiteld De spijker in de muur. De schrijfster sleept de lezer als zesjarige door de straten van Geleenals studente door de straten van Utrechtals expat door Londenen als fotografe door Kolkata. Meeslependmaar ook ontroerend nieuwsgierig.
Twee eervolle vermeldingen werden toegekend aan Jan den Boer De stad is weer van zijn bewoners en aan Hein Eberson Theatricity: Van wie is de stad?.
Tijdens de prijsuitreiking op 12 oktober j.l. leidde Maarten Huygenchef opinie NRC Handelsbladeen paneldiscussie over segregatie in stedenmet als leden Arnold Reijndorp (UvA)Marc Schuilenburg (VU) en Errik Buursink. Burgemeester Eberhard van der Laan trad op als gastspreker. De bijeenkomst werd voorgezeten door Marbeth Bierman-Beukema toe Waterondervoorzitter KHMW.
Het essay van Errik Buursink verscheen op zaterdag 13 oktober in de Opiniebijlage van NRC.
De vier bekroonde essays zijn gebundeld in een boekje dat hieronder is in te zien en te bestellen is bij de KHMW.
planoloog bij de Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam. De jury vond de grote verdienste van het originele essay van Errik Buursink dat hij laat zien dat segregatie zich lijkt zich te verplaatsen. Hoger opgeleide middenklasse burgers blijven wonen in de stad. Lager opgeleiden wonen inmiddels in Vinexwijken en forenzensteden.
Een Zilveren Medaille ging naar Ariadne van de Venfreelance fotografevoor haar essay getiteld De spijker in de muur. De schrijfster sleept de lezer als zesjarige door de straten van Geleenals studente door de straten van Utrechtals expat door Londenen als fotografe door Kolkata. Meeslependmaar ook ontroerend nieuwsgierig.
Twee eervolle vermeldingen werden toegekend aan Jan den Boer De stad is weer van zijn bewoners en aan Hein Eberson Theatricity: Van wie is de stad?.
Tijdens de prijsuitreiking op 12 oktober j.l. leidde Maarten Huygenchef opinie NRC Handelsbladeen paneldiscussie over segregatie in stedenmet als leden Arnold Reijndorp (UvA)Marc Schuilenburg (VU) en Errik Buursink. Burgemeester Eberhard van der Laan trad op als gastspreker. De bijeenkomst werd voorgezeten door Marbeth Bierman-Beukema toe Waterondervoorzitter KHMW.
Het essay van Errik Buursink verscheen op zaterdag 13 oktober in de Opiniebijlage van NRC.
De vier bekroonde essays zijn gebundeld in een boekje dat hieronder is in te zien en te bestellen is bij de KHMW.