Herfstlezing door Dr. P. Biesboer

Herfstlezing door Dr. P. Biesboer

Op zondagmiddagmiddag 29 september hield Pieter Biesboer voor directeuren en leden en hun partners een lezing getiteld Nieuwe ontdekkingen over het werk van Frans Hals.
Pieter Biesboer is kunsthistoricus en oud-conservator van het Frans Hals Museum. Van zijn hand verschenen vele werken over de Nederlandse 17e-eeuwse kunst. Ook na zijn pensionering houdt hij zich zeer intensief bezig met het werk van Frans Hals.
Onlangs zijn twee artikelen van Biesboer verschenen waarin de afgebeelde personen in schilderijen van Frans Hals worden geïdentificeerd. Hieraan ging een fascinerend onderzoek in de Haarlemse archieven voorafdat er uiteindelijk toe leidde dat de beroemde Laughing Cavalier van Frans Halsdie bewaard wordt in de Wallace Collection in Londondie bewaard wordt in de Wallace Collection in Londongeïdentificeerd kon worden. Bovendien kon dankzij een vondst in een boedelinventaris een familiegroep worden geïdentificeerddie Frans Hals rond 1624 portretteerde. Dit portret bleek aan het einde van de achttiende eeuw in stukken te zijn gesneden. Het ene stuk van het schilderijvoorstellende Kinderen in een Bokkenwagenbevindt zich in Brussel en het andere werd vorig jaar aangekocht door het Toledo Museum of Art. De herkomstgeschiedenis van beide schilderijen vormt een spannend verhaal. Vooral over het latere werk van Hals vanaf ongeveer 1650 was veel onzekerheid omtrent de eigenhandigheid. Dankzij technisch onderzoek door Martin Bijlmet wie Biesboer samenwerktzijn hierover zeer interessante nieuwe gezichtspunten naar voren gekomen.