Gouden medaille voor essay over verdraagzaamheid

Gouden medaille voor essay over verdraagzaamheid

Marjoka van Doorn winnaar van de essaywedstrijd 2016 uitgeschreven door de KHMW en NRC
In 2016 was het onderwerp van de prijsvraag: “De grenzen van verdraagzaamheid”.
De Engelse psychiater/schrijver Theodore Dalrymple zei: “No tolerance without disapproval”. Tolerantie is iets heel anders dan onverschilligheiden bepaald geen passieve deugd. Als afkeuring ook een wezenlijke component is van verdraagzaamheidhoe komt dan het juiste evenwicht tot stand tussen ‘afkeuren’ en ‘toelaten’?
Dit onderwerp werdhoe komt dan het juiste evenwicht tot stand tussen ‘afkeuren’ en ‘toelaten’?
Dit onderwerp werdna een oproep hiertoe in de NRCopgesteld door de schrijver Drs. P.M. (Nelleke) Noordervliet. Zij ontvangt hiervoor een zilveren medaille.
De jurering was in handen van de Hollandsche Maatschappij. Monique SnoeijenChef Opinie NRC Handelsbladtrad op als adviseur van de jurybestaande uit Prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshouthoogleraar theorie van de zorg aan de Universiteit UtrechtProf. dr. I. (Ineke) Sluiterhoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden en Drs. C. (Christiaan) Weijtsschrijver en columnist.
Uit de 143 essays koos de juryals winnaar van de gouden medaille Marjoka van Doorn. Zij iszou je kunnen zeggendeskundige op het themain 2008 promoveerde ze op een proefschrift over tolerantie. Maar in de traditie van de KHMW wist zij in haar essay de brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij en juist die toegevoegde waarde van haar bijdrage heeft bij de jury de doorslag gegeven. Bij de tweede prijswinnaarRoel Ruttenwas ook sprake van een wetenschappelijke invalshoekmaar de winnaar van de derde prijsClaire Nelissenbenaderde het onderwerp weer van een heel andere invalshoek. Daarmee laten de drie winnaars samen ook iets van de diversiteit zien van de inzendingen waar de jury uit moest kiezen.
De prijzen werden uitgereikt op 13 oktober in het Hodshon Huis in Haarlem. De drie bekroonde essays zijn gebundeld in een boekje dat is te bestellen bij het secretariaat van de KHMW. Het winnende essay is tevens op 15 oktober in een bewerkte versie gepubliceerd in NRC.

'als winnaar van de gouden medaille Marjoka van Doorn. Zij iszou je kunnen zeggendeskundige op het themain 2008 promoveerde ze op een proefschrift over tolerantie. Maar in de traditie van de KHMW wist zij in haar essay de brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij en juist die toegevoegde waarde van haar bijdrage heeft bij de jury de doorslag gegeven. Bij de tweede prijswinnaarRoel Ruttenwas ook sprake van een wetenschappelijke invalshoekmaar de winnaar van de derde prijsClaire Nelissenbenaderde het onderwerp weer van een heel andere invalshoek. Daarmee laten de drie winnaars samen ook iets van de diversiteit zien van de inzendingen waar de jury uit moest kiezen.
De prijzen werden uitgereikt op 13 oktober in het Hodshon Huis in Haarlem. De drie bekroonde essays zijn gebundeld in een boekje dat is te bestellen bij het secretariaat van de KHMW. Het winnende essay is tevens op 15 oktober in een bewerkte versie gepubliceerd in NRC.

'