Zevende Jan Brouwer Conferentie

Zevende Jan Brouwer Conferentie

Op 19 januari vond de drukbezochte Zevende Jan Brouwer Conferentie plaats in het gebouw van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.
Bij deze serie jaarlijkse conferenties worden telkens weer andere uitdagingen van demografische veranderingen aan de orde gesteld. Dit jaar was het thema ‘Grijs voor groen en groen voor grijs’ of ‘Vraagt vergrijzing om extra investeringen in kinderen?’ De nadruk lag voor het eerst voor het eerst op kinderen in plaats van op ouderen. Het was daardoor een middag met veel nieuwe verrassende inzichten en discussies.
De conferentie werd geopend door de heer Roelf Rogaar (KHMW). Dagvoorzitter was de heer Paul Schnabel (Sociaal Cultureel Planbureau).