Op 18 juni kunt u hier via een livestream de prijsuitreikingen volgen. Aanvang 16.00 uur.

 

Programma

Welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW.

J.C. Ruigrok Prijs - Economische Wetenschappen

Prijswinnaar Dr. R. (Rogier) Quaedvlieg met het proefschrift 'Risk and Uncertainty' (MU, mei 2016)


Laudatio door jurylid Prof. dr. J.W. (Jan Willem) Gunning.

Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Dr. R. (Rogier) Quaedvlieg.

Keetje Hodshon Prijs - Taalwetenschappen

Prijswinnaar Dr. E. (Evelyn) Bosma met het proefschrift 'Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian and Dutch' (UvA, okt. 2017)

Laudatio door jurylid Prof. dr. H. (Helen) de Hoop.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Kort dankwoord door prijswinnaar Dr. E. (Evelyn) Bosma.

Martinus van Marum Prijs - Milieuwetenschappen

Prijswinnaar Dr. P.D.A. (Philip) Kraaijenbrink met het proefschrift 'High-resolution insights into the dynamics of Himalayan debris-covered glaciers' (UU, sept. 2018)

Laudatio door jurylid Prof. dr. P.W. (Pedro) Crous.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Dr. P.D.A. (Philip) Kraaijenbrink.

Van der Knaap Prijs - Economische en sociale geografie in brede zin.

Prijswinnaar Dr. M. (Matthijs) Korevaar met het proefschrift 'Financial Lessons from the Long History of Housing Markets' (MU, jan. 2021)

Laudatio door jurylid Prof. dr. G.A. (Bert) van der Knaap.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Dr. M. (Matthijs) Korevaar.

Langerhuizen Bate - Biologie, inclusief landbouwwetenschappen. 

Prijswinnaar Dr. S.J.J. (Sebastian) Lequime (RUG), met het onderzoek 'Using viruses to assess their hosts’ population spatio-temporal dynamics'

Laudatio door jurylid Prof. dr. A.M. (Marileen) Dogterom.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Dr. S.J.J. (Sebastian) Lequime.

Langerhuizen Oeuvreprijs - Biologie, inclusief landbouwwetenschappen

Pijswinnaar Prof. dr. H.H.T. (Herbert) Prins (WUR) voor zijn oeuvre op het gebied van de dierecologie en de toepassing daarvan ten bate van verduurzaming van natuurbeheer wereldwijd.

Laudatio door jurylid Prof. dr. M.J. (Martin) Kropff.
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Prof. dr. H.H.T. (Herbert) Prins.

Afsluiting door Louise Gunning-Schepers met gezamenlijke toost rond 17.30 uur.

.