Dit was het thema van de Jan Brouwer Conferentie op 26 januari 2015 in het Hodshon Huis.
De conferentie werd geopend door Alexander Rinnooy Kan voorzitter van de KHMW. Dagvoorzitter was Paul Schnabel voorzitter van de KHMW. Dagvoorzitter was Paul Schnabel universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij benadrukte in zijn introductie dat iedereen op een dag zorg nodig heeft. Wie gaat die zorg geven en onder welke voorwaarden?
Kim Puttersdirecteur van het Sociaal Cultureel Planbureautrad op als eerste spreker. In zijn lezing getiteld 'Anders oud. Ook wijzer?' stelde hij dat we tegenwoordig ouder worden en ook gezonder oudmaar dat de periode waarin we kwetsbaar zijn langer is geworden. In deze periode is het essentieel voor ouderen te beschikken over goede netwerken. Romke van der Veenhoogleraar sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdamsprak vervolgens over pensioenen en de verdeling van pensioenlasten over de verschillende generaties. Hij ging daarbij met name in op de toenemende sociale tegenstellingen in de maatschappij. Marjolein Broese van Groenouhoogleraar informele zorg aan de Vrije Universiteitsprak over de relatie tussen formele en informele zorg. Haar boodschap was: "Burger wees voorbereidorganiseer uw zorgnetwerk op tijd!". De lezing van Hans de Boervoorzitter van de Vereniging VNO/NCWging vooral over de economieals drager van de zorg. De welvaart die ons wordt gebracht door de economie bepaalt immers in grote mate de zorg die ons geleverd wordt. De conferentie werd afgesloten met een reflectie op de verschillende bijdragen door Lara van Weegendeelnemer aan de Nationale DenkTank 2013 ‘Zorg voor Gezondheid’. Zij ziet de vergrijzing van de samenleving als een bron van innovatie en maatschappelijke vooruitgang.
Jasper Klapwijkcampagneleider Doen & Laterdemonstreerde in samenwerking met Hans Luijckxoperationeel directeur IJsfonteineen serious gamete vergelijken met het bekende bordspel Levensweg. De gamevoor mensen tussen de 35 en 55 jaaris bedoeld als een bewustwordingscampagne. Welke keuzes maken mensen in hun leven en wat hebben die voor (financiële) consequenties?
Het verslag van deze elfde Jan Brouwer Conferentie is over enige tijd in boekvorm te verkrijgen bij het secretariaat van de KHMW.
nieuwe_afbeelding.png';ging vooral over de economieals drager van de zorg. De welvaart die ons wordt gebracht door de economie bepaalt immers in grote mate de zorg die ons geleverd wordt. De conferentie werd afgesloten met een reflectie op de verschillende bijdragen door Lara van Weegendeelnemer aan de Nationale DenkTank 2013 ‘Zorg voor Gezondheid’. Zij ziet de vergrijzing van de samenleving als een bron van innovatie en maatschappelijke vooruitgang.
Jasper Klapwijkcampagneleider Doen & Laterdemonstreerde in samenwerking met Hans Luijckxoperationeel directeur IJsfonteineen serious gamete vergelijken met het bekende bordspel Levensweg. De gamevoor mensen tussen de 35 en 55 jaaris bedoeld als een bewustwordingscampagne. Welke keuzes maken mensen in hun leven en wat hebben die voor (financiële) consequenties?
Het verslag van deze elfde Jan Brouwer Conferentie is over enige tijd in boekvorm te verkrijgen bij het secretariaat van de KHMW.
nieuwe_afbeelding.png';