KHMW en Nationale DenkTank presenteren de derde editie van het boekje Onze Tijd
In navolging op de eerder verschenen boekjes van Onze Tijd respectievelijk Is alles liefde? en Wat is waar? respectievelijk Is alles liefde? en Wat is waar? hebben leden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Nationale DenkTank het afgelopen jaar opnieuw met elkaar van gedachten gewisseld over een even prikkelend als tijdloos thema: Wat wil je nalaten?
Ook in reactie op deze vraag zijn diverse verschillen en overeenkomsten tussen generaties onderling aan het licht gekomen. Immersde ene groep staat voor een schilderij waarop slechts nog enkele details en de handtekening ontbrekenterwijl het maagdelijk witte doek voor de andere groep pas net hier en daar wordt gekleurd door potloodgrijs. Gaan deze (kunst)werken uiteindelijk allemaal op elkaar lijken of zijn er wel degelijk stromingen te herkennen die generaties van elkaar onderscheiden? Beschikken beide groepen wel over hetzelfde keuzepalet voor vorm en kleur? Ervaren mensen uit verschillende generaties überhaupt eenzelfde motivatie en ambitie (of de afwezigheid daarvan) om iets na te laten?
In totaal hebben 44 mensen in tweetallen over dergelijke vragen de afgelopen maanden hun gedachten gedeeld en aan het papier toevertrouwd. De redactie heeft de acht meest interessante essays voor u geselecteerd en in samenwerking met uitgeverij Gottmer deze geredigeerd en gebundeld in een boekje. Illustraties van Niels de Hoog en een voorwoord van Alexander Rinnooy Kan maken deze uitgave compleet.
Onze Tijd – Wat wil je nalaten? samengesteld door T. Schippers e.a. is voor €1495 verkrijgbaar in uw boekhandel.
omslag_onzetijd_3_voorzijde_klein5.png'