De livestream start op 24 januari om 17.00 uur. Z.M. Koning Willem-Alexander, protector van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, woont de bijeenkomst bij.

Brouwer Conferentie “Burgerschap en Overheidsbeleid”  & uitreiking Vertrouwensprijs - maandag 24 januari 17.00-18.20 uur. 
Hebt u een vraag aan een van de sprekers? U kunt uw vragen op 24 januari, en ook nu al, indienen via de mailfunctie onderaan deze pagina.

Welkom door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.

Brouwer Conferentie

Inleiding op het onderwerp van de conferentie en introductie van de sprekers door Drs. Joris Luyendijk, dagvoorzitter.

Harm van Dijk, initiatiefnemer en directeur van St. G1000.nu, gaat kort in op G1000 en wat de Vertrouwensprijs 2021 heeft betekend.

Inleidingen door:

Prof. dr. ir. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde Wageningen University & Research, lid Raad voor het Openbaar Bestuur, kroonlid SER.
"G1000: Een betekenisvolle stap voor taaie vraagstukken”
Er zijn veel taaie maatschappelijke vraagstukken die bijzonder uitdagend zijn voor alle betrokken partijen. Veel voorkomende bestuurlijke reflexen zijn versimpelen, overschatten of ontkennen. Deze reflexen blijken weinig productief, met als risico de afname van vertrouwen van burgers in de overheid. Voortgang rondom deze vraagstukken is het beste te realiseren via kleine maar diepgaande betekenisvolle stappen met tastbare resultaten, zogenaamde small wins. Naar aanleiding van de casus duurzame landbouw wordt aangegeven dat dialoog, met name een G1000, zo’n small win kan zijn. Het is een positieve manier van veranderen die energie genereert, en gelijktijdig betekenisvol is voor taaie vraagstukken en democratische vernieuwing. Er is al veel geleerd over dit instrument wat resulteert in reflecties om de G1000 nog betekenisvoller te maken. Uiteindelijk vergt het een bestuurscultuur van gepassioneerde nederigheid.

Prof. dr. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie i.h.b. legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap UvA, directeur Nationaal Kiezersonderzoek (NKO).
“Is het burgerberaad in te passen in onze democratie?”
Het burgerberaad werd ruim tien jaar geleden gepresenteerd als het antwoord op de problemen van de moderne democratie. De gebreken van de vertegenwoordigende democratie zouden kunnen worden opgelost door dialoog in een via loting samengestelde groep burgers.
Maar hoe moeten deze burgerberaden zich verhouden tot de vertegenwoordigende democratie, waarin de volksvertegenwoordiging niet door loting maar door verkiezingen wordt gevormd? Aan het ene uiterste wijzen voorstanders op de voordelen van het burgerberaad; zij pleiten voor de vertegenwoordigende democratie volledig of gedeeltelijk te vervangen. Aan het andere uiterste wijzen tegenstanders op de tekortkomingen van het burgerberaad; zij sluiten goeddeels uit dat het burgerberaad een wezenlijke rol kan spelen.
Deze inleiding zet de voordelen, tekortkomingen, en onduidelijkheden rond het burgerberaad op een rij. Het burgerberaad is sterk in de intrinsieke kwaliteit van democratische processen, participatie, en deliberatie. Het schiet tekort bij de verwezenlijking van het eigen ideaal een daadwerkelijk goede afspiegeling van de bevolking te creëren. En over de legitimiteit van het burgerberaad onder de bredere bevolking is nog bar weinig bekend. Hoe is het burgerberaad in te passen in onze democratie, zodat we kunnen profiteren van de sterkte, maar ook de tekortkomingen kunnen compenseren?

Mr. Thom de Graaf, vice-president Raad van State.
“Drie hoeraatjes voor de burger”
In de democratische rechtsstaat is vertrouwen essentieel. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat. In de afgelopen jaren hebben we helaas een afname van het vertrouwen van de burger in de overheid gezien. Maar wat betekent die afname nu voor de democratische rechtsstaat? Is er sprake van een vertrouwenscrisis? Wat is er voor nodig om vertrouwen te herstellen en te onderhouden, en welke rol spelen burger en overheid daarin?

Vragen & debat.

Afsluiting door dagvoorzitter.

Brouwer Vertrouwensprijs 2022

Laudatio Brouwer Vertrouwensprijs 2022 door juryvoorzitter Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

Prijsuitreiking door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.

Dankwoord door prijswinnaar.

Afsluiting rond 18.20 uur door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.