Agenda

1. Opening en mededelingen van de voorzitter.
Bijlage: Mededelingen van de voorzitter.


2. Verslag van de secretarissen.
Bijlagen: Verslag van de secretarissen en Prijzenoverzicht.


3. Toelichting op de jaarrekening 2020 door de penningmeester.
Bijlagen: Verslag van de penningmeester, Jaarrekening 2020 en Verslag van de werkzaamheden van de Financiële Commissie.


4. Besluitvorming:
- Goedkeuring notulen directeurenvergadering 6 februari 2021.
Bijlage: Notulen directeurenvergadering.
- Goedkeuring jaarverslag 2020, incl. de jaarrekening 2020. Decharge penningmeester/bestuur.
- Benoeming Prof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin als lid van de financiële commissie in opvolging van Mr. R.E. (Roelf) Rogaar.
- Benoeming van Mr. B.B. (Bernt) Schneiders en Mr. S.M. (Susi) Zijderveld als leden van de adviescommissie benoemingen directeuren overheid en non-profit organisaties in opvolging van Drs. Ch. (Chris) Breedveld en Drs. M. (Marjan) Scharloo.
- Benoeming van Prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider en Jkvr. D.E. (Dorothee) van Vredenburch als leden van de adviescommissie benoemingen directeuren ondernemingen en vrije beroepen in opvolging van Drs. Ch.P. (Chris) Buijink en A.D. (Dick) Boer.
- Benoeming van Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel en Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell als leden van de adviescommissie benoemingen Kennemerland in opvolging van Prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra, Mr. B.B. (Bernt) Schneiders en Mr. C.G.A. (Cees) van Wijk.
- De herbenoeming (tweede termijn) van bestuursleden Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel, Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers en Mr. R.J. (Rutger) Schimmelpenninck – met terugwerkende kracht per resp. mei 2019, mei 2020 en mei 2020, en Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell.
- Goedkeuring samenstelling financiële commissie, adviescommissies benoemingen en bestuur.
Bijlage: Samenstelling commissies en bestuur.


5. Rondvraag en afsluiting.

Vergeet u niet indien u het eens bent met de voorgenomen beslissingen een stemvolmacht af te geven door op de email te antwoorden: Akkoord.