A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.801–1.820 of 2.183  1 2 89 90 91 92 93 109 110
Prof. dr. J.W. (John William) Strutt 1895 - 1919(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde aan het Royal Instituut te Londen, Nobelprijswinnaar in 1904 voor onderzoek naar de dichtheid van gassen en de ontdekking van het gas argon. Deze persoon is ook bekend onder de naam Lord Rayleigh. Historisch Lid
O.W. (Otto Wilhelm) von Struve 1875 - 1905(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Russisch astronoom, directeur van de Pulkovo Sterrenwacht te St. Petersburg, lid van de Russische Academie van Wetenschappen Historisch Lid
F.G.W. (Friedrich Georg Wilhelm) von Struve 1832 - 1864(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Duits-Russisch astronoom en geodeet, ontdekker van dubbelsterren, directeur van de Pulkovo Sterrenwacht te St. Petersburg Historisch Lid
N. (Nicolaus) Struyck 1755 - 1769(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: wiskundige te Amsterdam, hield zich vooral bezig met de wiskunde van levensverzekeringen en lijfrenten Historisch Lid
Mr. R.J. (Robert Jan) Stuart 1973 - 1993(†) als Directeur Functie: notaris te Haarlem Historisch Lid
M. (Martinus) Stuart 1808 − 1826(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Remonstrants predikant te Amsterdam, groot kanselredenaar. Ook geschiedkundige. Door koning Willem I benoemd tot geschiedschrijver des vaderlands Historisch Lid
J.C. Stuart 1956 − 1988(†) als Directeur Functie: notaris Historisch Lid
Prof. dr. B. (Bernhard) Studer 1852 - 1887(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie en mineralogie te Bern Historisch Lid
Jhr. F.V.H.A. (François) Ridder de Stuers 1853 - 1881(†) als Directeur Functie: luitenant-generaal, adjudant-generaal des Konings Historisch Lid
Drs. S.J. (Saskia) Stuiveling 1991 - 2017(†) als Directeur Functie: president Algemene Rekenkamer, staatssecretaris Binnenlandse Zaken Historisch Lid
Mr. F.W. (Floris Willem) baron van Styrum 1835 - 1873(†) als Directeur Functie: president-directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1867 tot 1873, president van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de Tweede Kamer Historisch Lid
Mr. J. (Jan) baron van Styrum 1805 - 1824(†) als Directeur Functie: lid van de gemeenteraad van Haarlem, lid van het Wetgevend Lichaam van het Bataafs Gemenebest Historisch Lid
Prof. dr. B.F. (Bernardus Franciscus) Suerman 1839 - 1862(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Harderwijk, Na de opheffing van deze universiteit hoogleraar te Utrecht Historisch Lid
Mr. W. (Willem) Suermondt Lzn. 1925 - 1945(†) als Directeur Functie: Indisch zakenman Historisch Lid
Prof. dr. E. (Eduard) Suess 1861 - 1914(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Oostenrijks geoloog, hoogleraar te Wenen Historisch Lid
Prof. dr. W.F.R. (Willem Frederik Reinier) Suringar 1862 − 1898(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan de Universiteit Leiden, directeur van de Hortus Botanicus en het Rijksherbarium te Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave-medaille voor plantkunde in 1876
Historisch Lid
Prof. dr. G.C.B. (Gerard) Suringar 1833 - 1874(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: hoogleraar farmacognosie en farrmacodynamiek aan de Universiteit Leiden Historisch Lid
G.F. (Georg Frederik) baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1843 - 1868(†) als Directeur Functie: kamerheer des Konings, lid van de Provinciale Staten van Friesland Historisch Lid
E.P. (Everard Pieter) Swagerman 1776 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: chirurgijn te Amsterdam Historisch Lid
A.C. (Abraham Coenraad) Swaving 1798 - 1799(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Haarlem, lid van het genootschap Democriet Historisch Lid
Displaying 1.801–1.820 of 2.183  1 2 89 90 91 92 93 109 110