A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.781–1.800 of 2.183  1 2 88 89 90 91 92 109 110
A. (Abraham) van Stipriaan Luïscius 1794 − 1829(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: arts en lector chemie te Delft. Won veel prijsvragen over hoe men water geschikt kan maken voor drinkwater. Kreeg aanbiedingen om hoogleraar te worden, maar bedankte. Hijzelf droeg de achternaam Van Stipriaan, zijn vrouw die van Luïscius. Historisch Lid
H. (Hendrik) van Stockum 1790 - 1793(†) als Directeur Functie: directeur-generaal van Nederlands-Indië, in dienst bij de VOC Historisch Lid
Dr. J.P. (Jan Paul) van der Stok 1902 - 1934(†) als Lid Vakgebied: Meteorologie Richting: Bèta Functie: directeur Afdeling Waarnemingen ter Zee van het KNMI Historisch Lid
Jhr. ir. J.C. Stoop 1954 − 1987(†) als Directeur Functie: ingenieur N.V. Bataafse Petroleum Maatschappij Historisch Lid
Ir. A. (Adriaan) Stoop 1901 - 1935(†) als Directeur Functie: mijnbouwkundige, oprichter Dordtsche Petroleum Maatschappij, later overgenomen door Shell Historisch Lid
H.F. (Heinrich Friedrich) Storch 1818 - 1835(†) als Buitenlands lid Functie: Staatsraad van Z.M. de Keizer van Rusland, onderwijzer van de kinderen van de grootvorsten Historisch Lid
Dr. ir. C.F. (Coen) Stork 1926 - 1934(†) als Directeur Functie: directeur Machinefabriek Gebr. Stork Historisch Lid
D.J. (Duco Johannes) Storm Buysing 1861 - 1870(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: waterstaatkundige, docent waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat, lid van de Raad van State Historisch Lid
Mr. A.W. (Anne Willem) Straalman 1805 - 1824(†) als Directeur Functie: dijkgraaf van stad en graafschap Culemborg, lid van de Vergadering van Notabelen namens het departement Zuiderzee Historisch Lid
H. (Hendrik) van Stralen 1805 − 1822(†) als Directeur Functie: ‘Minister van Binnenlandse Zaken’ in de regering van R.J. Schimmelpenninck. Oranjegezind. Historisch Lid
A. van Stralen 1866 - 1890(†) als Directeur Functie: lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Historisch Lid
Mr. H. (Hein) van Stralen 1805 - 1822(†) als Directeur Functie: Secretaris  van Staat van de Binnenlandse Zaken onder Schimmelpenninck, vanaf 1805: minister, lid van het Wetgevend Lichaam, lid van de Staten Generaal, lid van de Eerste Kamer Historisch Lid
Prof. dr. E. (Eduard) Strasburger 1886 - 1912(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie te Bonn Historisch Lid
Jhr. dr. R.J. (René Jean) Stratenus 1968 - 1992(†) als Directeur Functie: voorzitter Raad van Bestuur Stevin Groep N.V. Historisch Lid
Mr. A.A. (Adam Anthony) Stratenus 1826 - 1836(†) als Directeur Functie: Staatsraad in buitengewone dienst, administrateur voor de Nationale Nijverheid, lid KNAW Historisch Lid
Prof. dr. S. (Sibrandus) Stratingh Ez. 1823 − 1841(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Hoogleraar scheikunde te Groningen. Uitvinder van een stoomwagen en de elektrische motorboot. Historisch Lid
Dr. M. (Manuel) Straub 1958 − 1961(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: chef-patholoog van het Gemeente Ziekenhuis te Rotterdam Historisch Lid
Jhr. ir. H. Strick van Linschoten 1937 - 1945(†) als Directeur Functie: secretaris van Curatoren van de Technische Universiteit Delft Historisch Lid
Prof. dr. F. (Friedrich) Stromeyer 1817 - 1835(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar scheikunde te Göttingen Historisch Lid
C.W. (Carel Willem) Stronck 1816 − 1853(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: theoloog, predikant, onder andere te Dordrecht. Historisch Lid
Displaying 1.781–1.800 of 2.183  1 2 88 89 90 91 92 109 110