09/02/2019

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Ontvangst 15.30 uur. Aanvang 16.00 uur.
Voor directeuren en leden. Aanmelden via sdb.secretariaat@khmw.nl

Winterlezing over Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826), Nederlands eerste minister van Buitenlandse Zaken, door Dr. mr. P.W. (Pim) Waldeck, oud-ambassadeur te Londen, grootmeester-honorair van H.M. Koningin Beatrix.

Maarten van der Goes en de buitenlandse politiek van de Bataafs-Franse tijd (1795-1814)
De Bataafs-Franse tijd kan gezien worden als het moment van conceptie van het moderne Nederland. Maarten van der Goes gaf tien jaar lang leiding aan de Nederlandse diplomatie, die in de toen geldende turbulente Europese verhoudingen, volledig gericht was op het naakte voortbestaan van de staat. Zijn ambtsperiode had iets tragisch. Hoewel hij wist, zoals hij schreef, dat de dagen van Tromp en De Ruyter voorbij waren en dat zijn belangrijkste succes niet meer kon zijn dan het bij elkaar houden van het ‘overgeschoten boeltje’, weigerde hij Napoleons opmerking ‘Holland is als een satelliet van een planeet’ te accepteren.

Programma
15.30 uur Inloop met koffie en thee
16.00 uur Aanvang bijeenkomst
Welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.
Korte directeurenvergadering, met op de agenda o.a. de goedkeuring van de begroting 2019 en de benoeming van nieuwe directeuren en leden.
Winterlezing door Dr. mr. P.W. (Pim) Waldeck.
17.00 uur Afsluiting gevolgd door borrel