23/04/2024

Locatie:
Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven,
Turfmarkt 99, Den Haag


LIVESTREAM

Wim Drees seminar

Seminar op het gebied van openbare financiën en overheidsbeleid. Voor leden van de KHMW, beleidsmakers en belangstellende burgers. Vrij toegankelijk, wel graag aanmelden, via de aanmeldknop op deze webpagina. In het kader van hoger risiconiveau gebouwen in Den Haag kan, wie niet via aanmelding op de lijst van gasten staat, niet worden binnengelaten in de Wijnhaven.
Sprekers: Bas van den Dungen, Arjan Lejour, Vinzenz Ziesemer. Moderator Stephanie Holle. Welkom en opening: Rutger Schimmelpenninck. Aanvang 16.30 uur.

 

LET OP:
De aanmelding voor dit evenement is GESLOTEN. 
Bij vragen, mail: secretaris@khmw.nl.

AANMELDEN  

Thema en sprekers

Zin en onzin van prudent begrotingsbeleid

De Studiegroep Begrotingsruimte adviseert het nieuwe kabinet om 17 mld te bezuinigen. Zonder deze ‘koerscorrectie’ lopen overheidstekort en -schuld op tot boven de Europese normen en komt de rekening terecht bij toekomstige generaties. Tijdens het vorige kabinet leek alles door de lage rente met ‘gratis’ geld te financieren, maar die tijden zijn voorbij. Het CPB herhaalt de oproep in zijn laatste Centraal Economisch Plan. We kunnen niet alle problemen oplossen met geld, aldus het CPB. De overheid moet scherpere keuzes maken, meer hervormen en vaker normeren en beprijzen.

Boekhoudkundig geneuzel of een terechte noodklok? In hoeverre schuurt het SBR-advies met de verkiezingsbeloften van de formerende partijen? Welke beloften zijn wel en niet haalbaar? Gaat de overheid door met procyclisch beleid en wat is het effect hiervan? En hoe verhoudt zich dit tot het vergroten van structurele groei en brede welvaart?

Tijdens het Wim Drees Seminar gaan drs. Bas van den Dungen (SG ministerie van Financiën, voorzitter SBR), prof. dr. Arjan Lejour (hoogleraar belastingen en openbare financiën Fiscaal Instituut Tilburg University, projectleider belastingen bij het Centraal Planbureau) en dr. Vinzenz Ziesemer (oprichter en directeur van het Instituut voor Publieke Economie) onder leiding van drs. Stephanie Holle (directeur Algemene Economische Politiek ministerie van Economische Zaken en Klimaat, lid SBR) in debat over de zin en onzin van prudent begrotingsbeleid. Welkom en opening door mr. Rutger Schimmelpenninck, penningmeester KHMW.

Programma

16.00-16.30 uur inloop met koffie en thee
16.30-18.00 uur seminar
18.00-18.45 uur borrel

AANMELDEN LET OP: De aanmelding voor dit evenement is GESLOTEN.