04/04/2023

Locatie:
Universiteit Leiden Locatie Wijnhaven,
Turfmarkt 99, Den Haag


Inloop 16.30 uur. Aanvang seminar 16.30 uur. Borrel vanaf 18.00 uur.

Aanmelden 

Ben u niet in gelegenheid naar Den Haag te komen, volg dan de livestream Livestream Wim Drees Seminar  

Ambities in overvloed, maar grenzen aan beleid – Zit de overheid op slot?” 

De roep om overheidsingrijpen wordt steeds luider vanwege knelpunten op de arbeids- en woningmarkt, de stikstof- en energiecrisis, geopolitieke spanningen, migratiestromen en marktfalen. Maar is de overheid wel in staat haar taken effectief uit te voeren? De nodige aanpassingen stuiten op de huidige starre systemen binnen de overheid, waardoor de economie en samenleving te lang blijven hangen in de oude situatie. Burgers en bedrijven zien dit en verliezen hun vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van de overheid. Wat kan de overheid wel doen binnen de starre systemen? Wat kunnen burgers en bedrijven oppakken?

Er is geen eenvoudige oplossing voor de uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Er zijn ambities in overvloed, maar onbehagen over het huidige overheidsbeleid. Overheidsingrijpen gaat veelal gepaard met veel geld, zonder dat evident is dat het probleem (alleen) daarmee opgelost kan worden. Ook de uitvoerbaarheid van overheidsbeleid is pijnlijk tegen grenzen aangelopen (Toeslagen). En wanneer de overheid vanwege de uitvoerbaarheid kiest voor een wat generiekere of ruwe benadering stelt de rechter hier grenzen (Kerstarrest box 3, Urgenda, streep door nareismaatregel). Zit de overheid op slot? Zou er meer ruimte moeten worden geboden aan bedrijven en het maatschappelijk middenveld om de problemen van deze tijd het hoofd te bieden?

PROGRAMMA

 • 16.00-16.30 uur Ontvangst met koffie en thee
 • 16.30 uur Aanvang seminar
  -Opening en welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter KHMW
  -Introductie onderwerp en sprekers door Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam
  -Inleidingen door:
  Prof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin, hoogleraar economie Rijksuniversiteit Groningen
  Prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel, algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek, hoogleraar economie Universiteit van Amsterdam, kroonlid SER
  Drs. H. (Henk) Nijboer, Tweede Kamerlid PvdA, woordvoerder Financiën, Wonen en Gaswinning
 • Paneldiscussie met de sprekers en de zaal o.l.v. Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan
 • 18.00 uur Afsluiting, waarna borrel