02/04/2020

Locatie:
Glazen Zaal,
Prinsessegracht 26, Den Haag


DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST I.V.M. HET CORONAVIRUS

 

Vrij toegankelijk, wel graag aanmelden. Inloop 16.00 uur. Aanvang 16.30 uur. Afsluiting ca 18.00 uur, waarna borrel. Aanmelden  

Consequenties van geopolitieke ontwikkelingen voor nationaal economisch beleid.

  • De wereld verandert. Verhoudingen tussen de grote economische blokken (VS, EU, China) verschuiven, vooral door de snelle opkomst van China. Het economisch zwaartepunt verschuift richting Azië; dit heeft gevolgen voor de geopolitieke machtsverhoudingen.
  • Zowel in de VS, alsook in Europa verandert het denken over internationale handel. Voorheen was het overheersende idee dat meer handel de welvaart bevordert, en dat multilaterale afspraken het middel zijn om dat doel te bereiken. Nu zie je steeds bredere steun (VS, populistische partijen in EU) voor de gedachte dat handel een zero-sum game is, waarbij een tekort op de lopende rekening een nationaal verlies is dat met unilaterale protectionistische maatregelen moet worden tegengegaan.
  • Technologie is in toenemende mate geopolitiek. Alhoewel waardeketens in sterke mate internationaal verknoopt zijn, is er een toenemende behoefte aan technologische autonomie. Vanwege strategische veiligheidsoverwegingen zie je ongemak over afhankelijkheid van buitenlandse partijen (5G). In Europa heerst daarnaast ongemak over het feit dat de grote techplatforms allemaal Amerikaans of Chinees zijn. Een steeds groter deel van de economische winsten slaat neer bij deze mega-ondernemingen.
  • Dit alles roept vragen op over de rol van de overheid in het industriebeleid. In Nederland is het overheersende beeld vooralsnog dat de overheid vooral voorwaardenscheppend is (vestigingsklimaat, onderwijs, infrastructuur, eigendomsrechten, marktordening). Maar steeds sterker zie je in Europa de roep dat de overheid zelf initiatief moet nemen, veel sterker moet investeren in technologie-ontwikkeling en actief nationale (of Europese) kampioenen moet creëren. Het mededingingsbeleid (en staatssteunkader) wordt daarbij als te knellend ervaren.

 

Met een inleiding op het onderwerp door:

Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan, oud-universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, oud-lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, oud-voorzitter van de SER.

 

Gevolgd door een paneldiscussie met onder andere:

Dr. R. (Raphie) Hayat, senior-econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets.

Er is ruim tijd voor vragen uit en discussie met de zaal.

 

Moderator:

Dr. S. (Sandra) Phlippen, Chief Economist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.