25/09/2019

Locatie:
Dudok,
Hofweg 1A, Den Haag


Miljoenennota: Karige koopkrachtplaatjes in tijden van economische groei.

Terwijl de Nederlandse economie de afgelopen jaren groeide, kropen de cao-lonen slechts met enkele procenten omhoog – in de meeste jaren niet genoeg om boven de inflatie uit te komen. Met het oplopend aantal vacatures en een dalende werkeloosheid viel juist te verwachten dat de salarissen een inhaalslag zouden maken.

Het onbehagen hierover bij de bevolking wordt versterkt door toegenomen belastingdruk, opgelegd door opeenvolgende kabinetten, waardoor het netto besteedbaar inkomen nauwelijks is verbeterd.

De vraag is wat het kabinet doet met dit gegeven. Komt er extra koopkracht op Prinsjesdag? En wat doen de werkgevers? Gaan de lonen versneld omhoog? Of is er iets anders aan de hand en behoeft het bovenstaande beeld nuancering? Op deze vragen wordt ingegaan in het Miljoenennotadebat van het Wim Drees Fonds.

Inloop 16.00 uur. Aanvang 16.30 uur. Afsluiting ca 18.00 uur, waarna borrel. U kunt zich nu aanmelden voor dit seminar via secretaris@khmw.nl. Introducés zijn welkom. Deze ook graag aanmelden. De bijeenkomst vindt plaats bij Dudok, in de Studio, Hofweg 1a, 3001 AA Den Haag

Sprekers:

Prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de wetenschappelijke raad van het Wim Drees Fonds.

R. (Rens) Nissen MSc, directeur Algemene Economische en Financiële Politiek bij het ministerie van Financiën.

Paneldiscussie met de twee sprekers en:

Drs. A.I. (Anthony) Stigter, secretaris algemeen economisch beleid VNO-NCW en MKB-Nederland.

Mr. Z. (Zakaria) Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV.

Er is ruim tijd voor vragen uit en discussie met de zaal.

Als moderator treedt op Drs. P.M. (Michiel) Sweers, directeur Innovatie & Kennis bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en lid van de wetenschappelijke raad van het Wim Drees Fonds.

.