18/09/2018

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Alleen toegankelijk op uitnodiging. 

 

Programma
19.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
19.30-20.45 uur:
▸Opening door de voorzitter Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
▸Voordracht door winnares van de Biografieprijs 2016 Elisabeth Leijnse
▸Kort intermezzo
▸Lezing door Coen Simon, Nederlands filosoof en publicist
▸Voorlezen juryrapport door juryvoorzitter Prof. dr. Lisa Kuitert.
Ca. 20.45 uur: Bekendmaking winnaar Nederlandse Biografieprijs 2018
21.00 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje

De Nederlandse Biografieprijs is een tweejaarlijkse biografieprijs toegekend aan de beste Nederlandstalige Biografie.

De biografie in Nederland kent de afgelopen jaren een geweldige bloei, zowel in het aantal verschenen uitgaven, als in waardering voor het genre. Nooit eerder was de behoefte zo groot een populair genre te verbinden met de  academische acribie. Of het nu om een biografie van een dichter, politicus of oorlogsheld gaat, het bestuur en de jury van De Nederlandse Biografieprijs bekroont graag boeken die voldoen aan de eisen van verantwoord brongebruik, die goed geschreven zijn en/of een verrassende onderwerpskeuze hebben. De tijd dat we een biografie lazen om feitjes in op te zoeken, lijkt door de komst van internet en Wikipedia pagina’s voorgoed voorbij. In plaats daarvan kenmerkt een bekroonbare biografie zich door de interpretatie van een persoon in relatie tot zijn of haar maatschappelijke en sociale context. Hoe soepel een goede biografie ook leest, het schrijven ervan is een langdurig en vaak moeizaam proces, waar de biografen in gesteund moeten worden. Vanuit die gedachte is de Biografieprijs in het leven geroepen.