10/04/2019

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Inloop 15.30 uur, aanvang 16.00 uur. Afsluiting ca 17.30 uur, waarna borrel.

Programma

Welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.

Inleiding over het Jan Brouwer Fonds en de naamgever van de prijzen door Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter Jan Brouwer Fonds.

Uitreiking van de prijzen door Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorafgegaan door:

Laudatio Laura de Nooij, UvA, prijswinnaar menswetenschappen door jurylid Prof. dr. P.J. (Peter) van Koppen

Laudatio Marie Hansen-Couturier, PTHU, prijswinnaar religiewetenschappen en theologie door jurylid Prof. dr. M.T. (Martha) Frederiks

Laudatio Frank de Meijer, TU, prijswinnaar economische wetenschappen door jurylid Prof. dr. M.A. (Michiel) Keyzer

Laudatio Hans Biezenaar, UU, prijswinnaar rechtswetenschappen door jurylid Prof. dr. mr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick

Presentatie door prijswinnaar Hans Biezenaar van zijn scriptie getiteld ‘To share, to care and (not) to bear? Een onderzoek naar de houdbaarheid van bezittersaansprakelijkheid in de deeleconomie’.

Laudatio Amir Taha, UU, prijswinnaar geschiedenis door jurylid Prof. dr. F.P.I.M. (Frank) van Vree

Laudatio Tara Neplenbroek, UU, prijswinnaar taal- en literatuurwetenschappen door jurylid Prof. dr. J.Th. (Joep) Leerssen

Laudatio Rick van Well, UL, prijswinnaar maatschappijwetenschappen door jurylid Prof. dr. C.H. (Claes) de Vreese

Laudatio Nina de Groot, VU, prijswinnaar filosofie door jurylid Prof. dr. J.W. (Jan-Willem) Romeijn

Presentatie door prijswinnaar Nina de Groot van haar scriptie getiteld ´Forensic use of medical biobanks. The erosion of medical confidentiality`.

Afsluiting (rond 17.15 uur), waarna borrel.

Waar gaan de scripties over?

Laura de Nooij – Maturation of the brain in adolescents who develop a mood disorder.

Marie Hansen-Couturier -“Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven”? Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties.

Frank de Meijer – Bounds on the minimum reload cost cycle cover problem.

Hans Biezenaar – To share, to care and (not) to bear? Een onderzoek naar de houdbaarheid van bezittersaansprakelijkheid in de deeleconomie.

Amir Taha – The Intifadah in Shinafiyah. How a small village in Iraq revolted against Saddam Hussain in 1991.

Tara Neplenbroek – Hardnekkig erfgoed. Een analyse van 30 mei 1969 als emerging memory in de Nederlandse postkoloniale literatuur.

Rick van Well – Explaining Modes of Executive Legislative Relations; Empirical Evidence from Dutch Local Councils.

Nina de Groot – Forensic use of medical biobanks. The erosion of medical confidentiality.