01/11/2018

Locatie:
Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven,
Turfmarkt 99, Den Haag


Inloop vanaf 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur. Borrel vanaf 17.15 uur. Aanmelden via sdb.secretariaat@khmw.nl

De rechtsstaat in cyberspace, hoe ziet dat eruit? Welke kwetsbaarheden brengt dat mee en in hoeverre zijn overheden, bedrijven en burgers zich daar voldoende van bewust? Inge Philips (directeur Cyber Risk Services team Deloitte) en Bibi van den Berg (hoogleraar Cybersecurity Governance Universiteit Leiden) praten je bij over deze vraagstukken. Daarnaast zijn er prijzen voor de beste internetscripties op juridisch, economisch, technisch en maatschappelijk gebied.

Programma:
Welkom en opening door René van Rijckevorsel, bestuurslid KHMW, tevens moderator.
Inleiding door Brinkhof, Google, Greenhost en SIDN fonds.
Keynote Inge Philips ‘Het oog van de storm’
Hoe staat de Nederlandse digitale samenleving er voor? Een reflectie op onze rechtsstaat in cyberspace vanuit haar expertise bij de AIVD en vanuit haar huidige positie als directeur Cyber Risk Services team van Deloitte.
Prijs Internet & Recht: Laudatio door jury & presentatie door prijswinnaar.
Prijs Internet & Economie: Laudatio door jury & presentatie door prijswinnaar.
Keynote Bibi van den Berg ‘Licht en duisternis in cyberspace’
Overheden, bedrijven en burgers zijn zich in toenemende mate bewust van de kwetsbaarheden die cyberspace met zich meebrengt. Of toch niet? Aan de hand van het ‘streetlight effect’ zal Van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden, uitleggen waarom er een bias is geslopen in onze manier van kijken naar cybersecurity, welke dingen we daarmee over het hoofd zien, en waarom dit een probleem is.
Prijs Internet & Technische Wetenschappen: Laudatio door jury & presentatie door prijswinnaar.
Prijs Internet & Maatschappij- of Geesteswetenschappen: Laudatio door jury & presentatie door prijswinnaar.
Uitreiking van de prijzen door de sponsors.
Publieksprijs: Stemming gevolgd door prijsuitreiking door René van Rijckevorsel.

 

Over de initiatiefnemers

Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologie, communicatie en marktregulering.

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google’s innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.

Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk beheert en onderhoudt, en bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.

Het SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.