21/11/2019

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Twee For Women in Science-beurzen voor vrouwelijke wetenschappers
&
Drie Rising Talent prijzen voor veelbelovende jonge onderzoekers

De beurzen en prijzen zijn een initiatief van L’Oréal en de Nederlandse Unesco Commissie, samen met partners van het programma – het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Tijdens deze feestelijke ceremonie ontvangen twee vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences een beurs ter waarde van 25.000 euro, om een semester bij het prestigieuze NIAS in Amsterdam te verblijven. De Rising Talent prijzen van €3.500, €2.000 en €1.000 worden uitgereikt aan drie jonge veelbelovende onderzoekers. Daarnaast vindt een paneldebat plaats met o.a. Annelien Bredenoord, Felliene Hermans en Frank van der Duijn Schouten over de rol van vrouwen in innovatie en gender-inclusieve wetenschap onder leiding van BNR radiomaker Eva Brouwer.
Inloop 15.30 uur, aanvang bijeenkomst 16.00 uur, borrel vanaf 17.30 uur.

Programma en aanmelden

For Women in Science  

Het internationale programma For Women in Science is een samenwerking tussen L’Oréal en Unesco, met als motto ‘The world needs science, science needs women’. Het programma bestaat sinds 1998 en reikt prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke onderzoekers werkzaam in de exacte wetenschappen. De afgelopen 21 jaar hebben meer dan 3100 vrouwen, afkomstig uit 115 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Drie van hen zijn inmiddels Nobelprijswinnaars.

Initiatieven als For Women in Science zijn hard nodig. In de wetenschappen is de positie van vrouwen nog steeds ondermaats: slechts 29% van de onderzoekers wereldwijd is vrouw*, 11% van de universitaire leidinggevende posities wordt bekleed door een vrouw** en slechts 3% van de Nobelprijzen voor wetenschap is toegekend aan een vrouw***. In Nederland blijft het percentage vrouwelijke hoogleraren steken op 20,9 %****, het laagste percentage in Europa. Het For Women in Science-programma beoogt de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen een impuls te geven en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren.  

De Nederlandse For Women in Science beurzen bestaan sinds 2012 en zijn bestemd voor vrouwelijke wetenschappers die onderzoek verrichten in de life sciences in brede zin, en die minimaal drie jaar en maximaal tien jaar geleden zijn gepromoveerd. De beurzen zijn bedoeld voor een verblijf aan het NIAS in Amsterdam waar wetenschappelijke verdieping en het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen centraal staan.

De Rising Talent-prijs is dit jaar een nieuwe toevoeging aan het Nederlandse For Women in Science programma, en is bedoeld om jonge veelbelovende vrouwelijke onderzoekers werkzaam op PhD- of post-docniveau in de life sciences en exacte wetenschappen te honoreren.

* Unesco Institute for Statistics, **Unesco World Science Report 2015, *** Boston Consulting Group 2013, ****Monitor Vrouwelijke Hoogleraren (2018), LNVH.