15/11/2019

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Aanmelden

Programma:

12.00 uur    Ontvangst met lunchbuffet.

13.00 uur    Aanvang bijeenkomst.

 • Opening door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter KHMW en Dr. Saal van Zwanenberg Stichting.
 • Voordracht over de naamgever van de prijs door Dr. C.J.W. (Willem) Schudel, achterkleinzoon van Salomon van Zwanenberg.
 • Laudatio Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen namens de jury door juryvoorzitter Dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot, directeur KHMW en voorzitter bestuur Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).
 • Uitreiking van de Onderzoeksprijzen door Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris KHMW en Dr. Saal van Zwanenberg Stichting, aan:
  E.M. (Lisa-Marie) Smale BSc, Rijksuniversiteit Groningen – 3e prijs
  voor haar onderzoek Molecular mechanisms of Aspergillosis: contribution and impact of inter- and intrastrain Aspergillus fumigatus variations on the influence of cyclic AMP expression in host airway epithelial cells.
  K.(Krijna) Opschoor BSc, Vrije Universiteit Amsterdam – 2e prijs
  voor haar onderzoek Characterizing immunomodulation by CpG ODN in a non-human primate model of sporadic CAA.
  J. (Johanna) Walther MSc, Universiteit Utrecht – 1e prijs
  voor haar onderzoek Cellular Delivery of CRISPR/Cas9 Ribonucleoprotein via Biomimetic Lipid Nanoparticles.
 • Presentaties door prijswinnaars E.M. (Lisa-Marie) Smale BSc en J. (Johanna) Walther MSc.
 • Laudatio Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs door jurylid Prof. dr. D.D. (Douwe) Breimer, em. hoogleraar farmacologie, Universiteit Leiden.
 • Uitreiking van de Ereprijs door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers aan
 • Prof. dr. H.A.J. (Harry) Struijker-Boudier, em. hoogleraar farmacologie Universiteit Maastricht.
 • Dankwoord van bekroonde Prof. dr. H.A.J. (Harry) Struijker-Boudier en uiteenzetting over zijn werk: Behandeling van hoge bloeddruk: mission accomplished?

14.30 uur    Sluiting waarna receptie.

Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

In 2014 is de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting bestuurlijk ondergebracht bij de KHMW. Deze stichting heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten. De stichting is vernoemd naar één van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, de oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO, Salomon van Zwanenberg.

Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

De Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. Het betreft hier de volle breedte van het geneesmiddelonderzoeksveld: ‘van molecuul tot klinische toepassing’. De prijs wordt afwisselend aan een onderzoeker of een clinicus toegekend en is bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek. De prijs bedraagt 25.000 Euro en bestaat al vanaf 1964.

Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

Jaarlijks worden er vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting onderzoeksprijzen voor masterstudenten beschikbaar gesteld, op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen. Ook in 2019 zijn er weer drie prijzen (ter waarde van resp. €3.000,-, €2.000,- en €1.000,-) voor studenten die een onderzoeksverslag in de masterfase hebben geschreven op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat.