02/10/2018

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Dr. A.F. (Anne) Petterson ontvangt de Dirk Jacob Veegens prijs voor haar proefschrift ‘Eigenwijs vaderland. Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam’ (Universiteit Leiden, januari 2017) en haar verdere publicaties.

Deze prijs van € 12.500,- wordt beschikbaar gesteld ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

 

 

Programma
15.45 uur Ontvangst met koffie en thee
16.15 uur
-Opening door de voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
-Toelichting op het judicium van de beoordelingscommissie door jurylid Prof. dr. W.Th.M. (Willem) Frijhoff, Erasmus Chair for Humanities on behalf of the G.Ph. Verhagen Foundation ESHCC aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en emeritus-hoogleraar geschiedenis van de nieuwe tijd aan de Vrije Universiteit.
-Uitreiking van de prijs door de voorzitter van de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, Mr. J.P. (Jan Peter) Weitenberg.
Dankwoord van de bekroonde en korte toelichting op haar werk.
17.15 uur Afsluiting, waarna receptie vanaf ca. 17.15 uur.

Informatie en aanmeldensdb.secretariaat@khmw.nl