07/11/2019

Locatie:
Universiteit van Amsterdam,
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam


Aanvang 15.15 uur. Locatie: Roeterseiland, Gebouw C (Zaal C0.01), Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam. Borrel vanaf 17.00 uur op De Brug (4e etage). Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. Studenten van alle studierichtingen en universiteiten zijn welkom. Fijn als u deze uitnodiging wilt doorsturen. Aanmelden 

Themabijeenkomst WWW 30: oorspronkelijke verwachtingen en uiteindelijke ontwikkelingen met als sprekers Prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering en Prof. dr. W. (Walter) Hoogland. Omdat het dit jaar 30 jaar geleden is dat het worldwide web is ‘uitgevonden’ door Timothy Berners-Lee bij CERN, leek het ons een goed moment om stil te staan bij de ontwikkeling van internet afgezet tegen de oorspronkelijke verwachtingen.

Tevens uitreiking van de Internetscriptieprijzen 2019.


Keynote Walter Hoogland: Internet, het web en big data, hoe Big Science de weg daartoe bereidde
Grootschalige experimenten in de deeltjesfysica, gebouwd en uitgevoerd door grote internationale collaboraties, hebben een belangrijke drijvende rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Internet, het web en de technieken om massale gegevensstromen te verwerken. In Amsterdam heeft het een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de Amsterdam Internet Exchange. Voor de wereldwijde vlucht die het world wide web heeft genomen werd de kiem gelegd op CERN door Tim Berners Lee en Robert Caillou. Dat de impact van deze ontwikkelingen zo groot zou zijn was volstrekt onvoorspelbaar kan ik als getuige en betrokkene uit de eerste hand bevestigen.
Keynote Egbert Dommering: 30 jaar WWW of het verdwijnen van de Republiek der Letteren en de opkomst van de Republiek der Ongeletterden
Hoe het publiek van de klassieke massamedia zelf een massamedium werd en wat dat betekent voor de productie, consumptie en regulering van informatie.


Winnaar van de Brinkhof-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht is Marlinde Nannings van de Radboud Universiteit Nijmegen met haar scriptie Regulering van Initial Coin Offerings, een raamwerk voor regulering door de kwalificatie van tokens als effect.
Winnaar van de Google-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie is Jenneke van der Velden van de TU Eindhoven met haar scriptie Assessing the effects of a public Wi-Fi network on the digital divide: Quantifying benefits of e-government services.
Winnaar van de Greenhost-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen is Sophie Lathouwers van de Universiteit Twente met haar scriptie Reasoning About the Correctness of Sanitizers.
Winnaar van de SIDN Fonds-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen is Pauline Kuss van Tilburg University met haar scriptie Deception By Design For The Goal Of Social Gracefulness: Ethical And Legal Concerns Of Humanlike Conversational Agents An Assessment Of European Privacy And Data Proctection Law.