17/11/2021

Locatie:
Grote of St.-Bavo Kerk,
Grote Markt 22, Haarlem


Met als thema “De Verlichting” en als sprekers Prof. dr. J. (Jonathan) Israel, em hoogleraar Modern European History, Institute for Advanced Study, School of Historical Studies, Princeton & Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance Universiteit Utrecht.

Inloop vanaf 15.00 uur, aanvang bijeenkomst 15.30 uur. Receptie 17.00 uur. De toegang is gratis, na aanmelding via: https://tickets.teylersmuseum.nl/nl/spaarnelezing/tickets 

Er is voor het bijwonen van de lezingen een coronatoegangsbewijs nodig.

Vragen? Mail naar secretaris@khmw.nl

Meer informatie:

Op woensdag 17 november vindt in de Grote of Sint Bavokerk de tweejaarlijkse Spaarnelezing plaats. De Spaarnelezing is een initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Museum en heeft als doel om de wetenschappelijke kennis van beide instituten te delen met een breed publiek. Vooraanstaande sprekers behandelen verleden, heden en toekomst van de wetenschap.

In aanloop naar de opening van Pieter Teylers Huis staat de Spaarnelezing dit jaar in het teken van de Verlichting. De sprekers zijn prof. dr. Jonathan Israel, em. hoogleraar Modern European History, Institute for Advanced Study, School of Historical Studies, Princeton en prof. dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance, Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Jonathan Israel – The Enlightenment and the Birth of the Museum

In Renaissance times, there were many princely collections in Europe, often of stunning size and quality, but these were not museums in any modern sense. It is arguable that the museums that came into existence in eighteenth century Europe (including the Teylers) and in North America were not modern museums either. But though different in character, the Enlightenment museum was actually the origin of our modern museums and developed in a way that made the evolving museum a crucial formative factor in the history of the Enlightenment itself. Deze lezing is in het Engels

Prof. dr. Beatrice de Graaf – Moeder, organisme of machine? Van vorstenstaat naar eenheidsmachine – de staat in beeld in het tijdperk van revoluties

De Verlichting bracht ons veel: wetenschap, literatuur, een nieuw zelfbeeld. Maar wat de Verlichting ook deed, was ons idee van bestuur en overheid grondig op de schop nemen. Aan hofcultuur en regentendom begon langzaam een einde te komen, de nieuwe eenheidsstaat deed zijn intrede in Europa en elders. Maar hoe kwam die staat in beeld, wat merkte de burger van die transformatie, en met welke zelfbeelden begonnen de representanten van die nieuwe eenheidsstaat zich te representeren, en hun bemoeienissen met het leven van de burger te legitimeren?

Bent u niet in de gelegenheid de lezingen in Haarlem bij te wonen? U kunt de bijeenkomst ook volgen via een livestream. Naar de livestream