22/04/2022

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Bekendmaking van de winnaars van de Profielwerkstukprijzen 2022, voor scholieren HAVO & VWO uit Haarlem en omgeving.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft ook dit jaar weer een prijsvraag uitgeschreven onder eindexamenleerlingen HAVO en VWO. Scholen in Haarlem en omstreken hebben op ons verzoek één profielwerkstuk HAVO en één profielwerkstuk VWO genomineerd voor de prijs van 500 euro. Op 22 april worden de winnaars bekend gemaakt!

De bijeenkomst is na aanmelding toegankelijk voor genomineerde scholieren, hun begeleiders vanuit school en voor familieleden.

Vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via sdb.secretariaat@khmw.nl

Programma:

  • 15.30 uur Ontvangst genomineerden en genodigden
  • 16.00 uur Opening door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter KHMW
  • 16.10 uur Toelichting op de prijsvraag door de jury, juryrapport en prijsuitreiking. Fotomoment!
  • 16.45 uur Voordracht door Prof. dr. T. (Teun) van Gelder, hoogleraar klinische farmacologie aan de Universiteit Leiden.
    “Het belang van het ontwikkelen van geneesmiddelen”
    Een presentatie over het belang van het ontwikkelen van geneesmiddelen aan de hand van het optreden van afstoting na niertransplantatie. Dankzij afweer-onderdrukkende geneesmiddelen zijn de resultaten van de transplantaties in de afgelopen decennia sterk verbeterd.
  • 17.05 uur Afsluiting, gevolgd door receptie
  • 18.00 uur Einde van de bijeenkomst

Teun van Gelder