12/01/2024

Locatie:
Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen,
Broerstraat 5, Groningen


Leah Henderson, adjunct hoogleraar Wetenschapsfilosofie, is per 1 juli 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de KHMW Leerstoel Maatschappelijk Vertrouwen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De nieuwe leerstoel is tot stand gekomen in een nauwe samenwerking tussen de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Rudolf Agricola School for Sustainable Development van de RUG.

Op 12 januari 2024 houdt Leah Henderson in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen haar inaugurele rede. Aanvang 16.15 uur.

MEER INFORMATIE