29/05/2021

Alleen op uitnodiging. Voor directeuren en leden.

Na ontvangst van de uitnodiging, ca 1 maand van tevoren, aanmelden via sdb.secretariaat@khmw.nl

Programma:
14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Algemene vergadering
15.45 uur Theepauze
16.15 uur Haarlemse Voordracht door Prof. dr. E.F. (Ewine) van Dishoeck
17.30 uur Aperitief
18.30 uur Jaardiner
21.30 uur Einde bijeenkomst