21/05/2022

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Toegankelijk voor directeuren en leden van de KHMW. Aanmelden/vragen? secretaris@khmw.nl of sdb.secretariaat@khmw.nl

Programma

15.00-15.30 uur Ontvangst met koffie/thee

15.30-16.00 uur Jaarvergadering.

Agenda:
1. Opening en mededelingen van de voorzitter.
2. Verslag van de secretarissen.
3. Toelichting op de jaarrekening 2021 door de penningmeester.
4. Besluitvorming:
– Goedkeuring jaarverslag 2021, incl. jaarrekening 2021. Decharge penningmeester/bestuur.
– Goedkeuring notulen directeurenvergadering 13 februari 2022.
– Goedkeuring samenstelling financiële commissie, adviescommissies benoemingen en archiefcommissie.
5. Rondvraag en afsluiting.

16.00-16.30 uur Theepauze

16.30-17.30 uur Haarlemse Voordracht “Waarom Vechten Mensen” door Prof. dr. C.K.W. (Carsten) de Dreu, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden

Conflicten – van kleinschalige schermutselingen tot grootscheepse oorlogen – berokkenen moeilijk te overschatten psychische, sociale en economische schade. Tegelijkertijd zijn mensen bij uitstek in staat om samen te werken, voor elkaar te zorgen en elkaars belangen in het oog te houden. In deze voordracht stel ik de vraag waarom – en wanneer – mensen vechten. Vanuit een evolutionair, neurobiologisch en gedragseconomisch perspectief onderzoek ik hoe de historische relatie met ‘de ander,’ de onderlinge groepsdynamiek en persoonlijke afwegingen, mensen motiveert om samen te spannen en naburige groepen aan te vallen en te onderwerpen. De verwachting is dat antwoorden op de vraag waarom mensen vechten, kan helpen om te voorspellen waar en wanneer conflicten ontstaan en hoe de-escalatie bevorderd kan worden. 

17.30-18.30 uur Borrel

18.30-20.30 uur Diner