24/09/2017

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Ontvangst vanaf 15.30 uur, met om 15.45 uur rondleiding door het Hodshon Huis voor (nieuwe) directeuren en leden en hun partners. Aanvang bijeenkomst 16.15 uur. Borrel vanaf ca 17.30 uur.

Toegankelijk voor directeuren en leden en hun partners. Aanmelden via secretaris@khmw.nl

Lezingen door:
Prof. dr. A.M. (Marileen) Dogterom, hoogleraar bionanoscience Technische Universiteit Delft en lid KHMW &
Ds. H. (Henk) Leegte, predikant Doopsgezinde Gemeente Amsterdam en directeur KHMW.

                                                     

“Cellen nabouwen”

Marileen Dogterom zal in deze lezing vertellen hoe – met behulp van natuurlijke moleculaire componenten – onderdelen van cellen worden nagebouwd om de werking van levende cellen beter te begrijpen. Een voorbeeld is het cytoskelet dat zorg draagt voor de verdeling van chromosomen tijdens celdeling. Bovendien zal zij in deze lezing ingaan op de uiteindelijke ambitie van deze methode: om een minimale versie van een cel na te bouwen die in staat is zelfstandig te groeien en te delen.

“De mens als wetenschappelijk én religieus wezen”

Henk Leegte wil met u de verhouding tussen geloof en wetenschap overdenken. Deze zienswijzen lijken elkaar uit te sluiten, echter de vraag is of dit zo is en hoe deze zich werkelijk tot elkaar verhouden. Voor Leegte als religieus mens is de wetenschap juist onmisbaar, sterker nog “als religie mij zou verbieden na te denken en vragen te stellen dan zou ik zelf meteen afhaken”. Hoe zou religie vervolgens voor wetenschappers én voor de samenleving als geheel betekenisvol kunnen zijn?