27/11/2022

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Debat over de maatschappelijke impact van de energietransitie.
Ontvangst vanaf 15.30 uur, aanvang bijeenkomst 16.00 uur, afsluiting 17.15 uur waarna borrel. Toegankelijk op uitnodiging. Vragen/meer informatie: secretaris@khmw.nl

Eerder dit jaar stond het KHMW Winterdebat over de energietransitie in het teken van de oorzaken en de feitelijke impact van stijgende temperaturen wereldwijd en het scala van technologische oplossingen om de gevolgen ervan te mitigeren. In deze tweede sessie concentreren wij ons op de effecten van – wel of juist niet genomen – maatregelen inzake de energietransitie op de samenleving zelf.  Wij proberen ons daarbij een beeld te vormen hoe het maatschappelijk draagvlak – de democratische legitimiteit – reageert op genomen maatregelen, hoe de noodzakelijke (?) maatschappelijke gedragsverandering ten aanzien van het gebruik van energiebronnen kan worden bewerkstelligd, en in meer brede zin in welke mate de alfa- en gammawetenschappen een bijdrage kunnen leveren aan een effectieve energietransitie.

Met inleidingen door Prof. dr. Frank Hindriks, hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Prof. dr. Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, distinguished research fellow University of Oxford.

Moderator is Dorothee van Vredenburch, executive partner en lid management board De Brauw Blackstone Westbroek.

Aanmelden deelname in het Hodshon huis 

Aanmelden deelname via Zoom