05/10/2022

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Stichting de Nationale DenkTank wil met concrete oplossingen maatschappelijke impact realiseren. Sinds 2006 vindt er om die reden jaarlijks tussen augustus en december een Nationale DenkTank plaats over een actueel maatschappelijk probleem. De jaarlijkse onderzoeksthema’s vallen binnen de categorieën ‘zorg & gezondheid’, ‘leren & onderwijs’, ‘duurzaamheid’ en ‘sociale innovatie’.

De Nationale DenkTank ’22 gaat aan de slag met één van de grootste duurzaamheidsproblemen van onze tijd: biodiversiteitsverlies. We zitten in de zesde mondiale uitstervingsgolf en de tijd om het tij te keren tikt af. In Nederland is het slecht gesteld met de biodiversiteit. Zo doen we het in veel opzichten het slechtst van heel Europa. Van de inheemse planten- en diersoorten die in 1900 in Nederland leefden, is op dit moment nog maar 15% over. Daarnaast is de afgelopen 30 jaar maar liefst 75% van onze insecten verdwenen. Jonge denkers en doeners hebben de toekomst in handen, daarom daagt de Nationale DenkTank 20 deelnemers uit om 4 maanden fulltime hun tanden in dit urgente vraagstuk te zetten.

Op 5 oktober 2022 vindt er een expertforum plaats in het Hodshon Huis. Meer informatie over programma en tijdstip volgt. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor directeuren en leden. Met vragen kunt u zich wenden tot Édith van Leerdam