07/10/2021

Locatie:
Atheneum College Hageveld,
Hageveld 15, Heemstede


De Nationale DenkTank 2021, met als thema de kwaliteit van het (primair en voortgezet) onderwijs in Nederland, presenteert de resultaten van de analysefase en gaat in gesprek met experts vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap over mogelijke oplossingsrichtingen. Bent u geïnteresseerd deel te nemen, neem dan contact op met f.bogaert@nationale-denktank.nl.