11/09/2023

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Toegankelijk op uitnodiging. Informatie/vragen: secretaris@khmw.nl

 

Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving (NEWS)

Onlangs nam minister Dijkgraaf van OCW het advies in ontvangst voor een Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving (NEWS). Kwartiermakers Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden en Alex Verkade, MT-lid bij Regieorgaan SIA schreven in zijn opdracht een plan van aanpak, waarmee het op te richten centrum kan bijdragen aan betere wetenschapscommunicatie en daarmee de verbinding tussen wetenschap en samenleving kan versterken (https://zenodo.org/record/7763918). De minister heeft het advies volledig overgenomen en er wordt op dit moment gewerkt aan de oprichting van NEWS (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/12/nationaal-expertisecentrum-voor-wetenschap-en-samenleving-news-wordt-opgericht).

De aanpak van NEWS sluit naadloos aan bij de missie van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) om een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Daarom organiseert de KHMW samen met de kwartiermakers een diner pensant. Het doel is een vruchtbare gedachtewisseling over het op te richten centrum, tussen prominente wetenschappers van verschillende achtergronden, experts op gebied van wetenschap en samenleving, en andere inspirerende deelnemers, in totaal maximaal 40 personen.