13/06/2023

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Toegankelijk op uitnodiging. Meer informatie: secretaris@khmw.nl

Alle instellingen in het domein van de Nederlandse wetenschap benoemen sociale veiligheid als een belangrijk thema dat integraal onderdeel moet zijn van integere wetenschapsbeoefening. Het gevoel van urgentie is groot en met name de jongere generaties wetenschappers vragen om zichtbare verandering. Het KNAW adviesrapport Sociale Veiligheid in de Nederlandse Wetenschap laat echter zien dat de ontwikkeling en implementatie van beleid en maatregelen in de dagelijkse praktijk op dit gebied extra aandacht behoeft.

Om de vertaling van de aanbevelingen in het adviesrapport naar de praktijk van sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap een duwtje in de rug te geven organiseren Athena’s Angels samen met de KHMW een diner pensant in het Hodshon huis te Haarlem. Het doel van deze avond is om mensen op sleutelposities in de Nederlandse wetenschap te ondersteunen bij het formuleren van concrete stappen die zij in hun eigen organisatie zullen gaan zetten om sociale veiligheid te bevorderen.

De avond wordt ingeleid door minister Dijkgraaf van OC&W die eerder al expliciet het belang van sociale veiligheid in het hoger onderwijs en de wetenschap onderschrijft: “ik (vind) het belangrijk dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en dat kan alleen wanneer onderwijsinstellingen veilig, toegankelijk en inclusief zijn voor álle studenten en álle medewerkers” (kamerbrief 14 juli 2022).
Naomi Ellemers zal als voorzitter van de commissie die het adviesrapport over sociale veiligheid schreef de belangrijkste inzichten presenteren.