09/05/2022

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Aanmelden: Klik hier om u aan te melden

KONINKLIJKE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN, LORENTZ-CENTER & NIAS

Het Snellius gebouw van de Universiteit Leiden is genoemd naar Rudolph Snel van Royen (Snellius): de Nederlandse taal- en wiskundige die zo’n 440 jaar geleden de eerste hoogleraar wiskunde in Leiden was. Maar hij was ook hoogleraar in de Oosterse talen: het onderscheid tussen wat wij nu alfa & bèta noemen bestond toen niet of nauwelijks.

Interdisciplinariteit 2.0

Of die tijd echt zal terugkeren is de vraag, maar de constatering is dat de kloof tussen alfa/gamma aan de ene kant en bèta/medisch aan de andere de laatste jaren kleiner aan het worden is. Er is sprake van een reconfiguratie tussen alfa-, bèta- en gammawetenschappen die niet zal leiden tot het verdwijnen van alle disciplinaire verschillen maar die wel talloze vragen oproept over wat interdisciplinaire samenwerking tussen alfa, bèta, medisch en gamma in de toekomst zal betekenen. 

PROGRAMMA

15.00-15.30 uur Ontvangst met koffie/thee

15.30 uur Aanvang bijeenkomst

Welkom door Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW, mede namens Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, directeur NIAS en Prof. dr. Arjen Doelman, directeur Lorentz Center

Inleidingen door:

Vanuit een bèta/medische achtergrond
Prof. dr. Jeroen Geurts, rector magnificus, lid college van bestuur en hoogleraar clinical neuroscience aan de Vrije Universiteit Amsterdam, vml. voorzitter van ZonMw: “Vertalen tussen vakgebieden: een ultrakort lokaal, regionaal en landelijk perspectief”

Vanuit een alfa/gamma achtergrond
Prof. dr. Mladen Popović, hoogleraar Oude Testament en vroege Jodendom, met bijzondere aandacht voor de Dode Zeerollen en decaan van de faculteit theologie en religiewetenschappen Rijksuniversiteit Groningen: “Interdisciplinaire PhDs universiteitsbreed, The Hands that Wrote the Bible, en Funding”
Beschrijving van het programma van interdisciplinaire PhD’s bij de Young Academy Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, delen van ervaring met eigen interdisciplinaire onderzoeksproject met Humanities, AI, Radiocarbon dating en Chemistry, en reflectie op funding van de Humanities vanuit internationaal perspectief (met name VS en Europa) met het oog op interdisciplinariteit en schaalgrootte.

Discussie

Recente casuïstiek ter illustratie van de actualiteit:

De impact van AI
Prof. dr. Antal van den Bosch, directeur van het Meertens Instituut en hoogleraar Taal en Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam: “Digital Humanities en Cultural AI”
Vormen computationele modellen de grote ‘equalizer’ in de wetenschappen? In ieder wetenschappelijk vakgebied zorgt de computer voor grote golven. Zo ook in de geesteswetenschappen – daarin verschilt dat domein niet van anderen – maar wat is de invloed van de geesteswetenschappen op de nieuwste computationele technieken?

De coronapandemie
Prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden: “Hoe werk je samen in tijden van crisis: interdisciplinaire impressies tijdens de coronapandemie”
Maatschappelijke problemen, vooral in tijden van crisis, vragen om een interdisciplinaire benadering waarbij alfa-, bèta- en gammawetenschappen nauw betrokken zijn. Welke lessen voor de toekomst kunnen we leren uit het (inter)nationale beleid tijdens de coronapandemie?

De klimaatcrisis
Prof. dr. Jeroen Aerts, hoogleraar klimaat en waterrisico’s aan de Vrije Universiteit Amsterdam: “Omgaan met klimaatextremen: de dynamiek van menselijk gedrag”
Een bèta-gamma samenwerking waarin we beschrijven hoe mensen omgaan met extreme overstromingen nu en onder toekomstige klimaatverandering.

Discussie

17.00-18.00 uur Borrel

Meer informatie: secretaris@khmw.nl

Aanmelden: Klik hier om u aan te melden