09/05/2022

Aanvang 14.0 uur.

Samen met het NIAS, het Lorentz Center en NWO gaan we in op de reconfiguratie tussen alfa-, b├Ęta- en gammawetenschappen en wat deze in de toekomst zal betekenen.

Nadere informatie volgt.